Restaurangerna får öppna den 1 juni – kundplatserna och öppettiderna begränsas

Regeringen har kommit överens om villkoren för att restaurangerna ska kunna öppna den 1 juni. Bild: Emmi Korhonen/Lehtikuva

Regeringen vill öppna restaurangerna gradvis från och med början av juni. Till en början begränsas öppettiderna till klockan 6–23.

Restaurangerna och kaféerna får öppna på nytt från och med den 1 juni, meddelade regeringen på tisdagen. Öppningen förutsätter flera åtgärder av restaurangerna.

– Stängningen av restaurangerna har i snart två månader inverkat på finländarnas och restaurangägarnas vardag och inkomster. Stängningen har varit en betydande begränsning i näringsfriheten, men den har varit nödvändig för att hindra spridningen av coronaviruset, säger familje- och omsorgsminister Krista Kiuru (SDP).

Familje- och omsorgsminister Krista Kiuru (SDP) informerade om återöppningen av restaurangerna på tisdagen. Bild: Emmi Korhonen/Lehtikuva

Till en början kommer restaurangernas öppettider att begränsas till klockan 6–23 och alkoholförsäljning till klockan 9–22. Tanken är att kunderna ska ha gott om tid att lämna restaurangen utan att det blir trängsel.

Därtill bör restaurangerna begränsa antalet kundplatser inomhus till hälften av det normala. Kunderna bör hålla sig vid sina bord och inte vandra omkring annat än för att hämta mat och dryck vid disken. Bufféer tillåts inte tillsvidare.

Begränsningen av antalet kundplatser gäller inte uteserveringar, men även där bör restaurangen se till att de fysiska kontakterna mellan sällskap minimeras.

Myndigheterna kommer att följa med hur epidemiläget utvecklas efter återöppningen den 1 juni. Om allt går väl kan begränsningarna lättas ytterligare.

Reglerna för restaurangöppningen gäller hela landet på samma sätt, men i princip är det möjligt att införa regionala begränsningar.

– Ju bättre restaurangerna sköter sina plikter, desto snabbare kan vi gå vidare med att lätta på begränsningarna, säger Kiuru.

Tillfällig lagändring

Regeringen beslöt att stänga restaurangerna den 4 april på grund av coronavirusepidemin. Stängningen genomfördes med hjälp av en tillfällig ändring i lagen om inkvarterings- och förplägnadsverksamhet. Ändringen utgår den 31 maj.

De fortsatta begränsningarna genomförs med hjälp av en tillfällig ändring i lagen om smittsamma sjukdomar. Ändringen gör det möjligt för regeringen att fatta beslut om begränsningarna med hjälp av förordningar.

Den tillfälliga ändringen i lagen om smittsamma sjukdomar gäller fram till slutet av oktober. Enligt grundlagen är det inte möjligt att genomföra tillfälliga ändringar som gäller längre än så.

En svår ekvation

Turism- och restaurangförbundet meddelade strax efter regeringens besked att återöppningen som sådan inte kommer att hjälpa restaurangbranschen. Enligt förbundet skulle det vara bättre att begränsa antalet kunder till 75 procent av det normala.

– Regeringens beslut att skära ned kundplatserna med 50 procent innebär att det är väldigt svårt att göra verksamheten lönsam, säger förbundets vd Timo Lappi i ett pressmeddelande.

Problemet består i att restaurangernas kostnader inte sjunker även om antalet kundplatser minskar. Med något flera kundplatser skulle restaurangernas situation underlättas avsevärt, anser förbundet.

Förbundet har även tidigare varit kritiskt till regeringens åtgärder för att bekämpa coronaepidemin. Flera av åtgärderna har slagit mot förbundets branscher, det vill säga hotell- och restaurangbranscherna.

Förbundet har till exempel kritiserat regeringens stöd till restaurangerna för att vara otillräckligt. Regeringen har lovat 123 miljoner euro till restaurangerna som kompensationen för stängningen medan förbundet har krävt 350 miljoner.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning