Restauranger skyldiga informera om hur man förhindrar smittospridning – kunden förpliktigad att följa anvisningar

Regionförvaltningsverket uppger att kunden kan kontakta verket om en restaurang inte följer sin egen plan för att förhindra att coronaviruset sprids. Bild: Mikael Piippo/SPT

Enligt Regionförvaltningsverkets nya anvisningar ska kunden få veta hur restaurangen förhindrar att coronaviruset sprids. Därefter är kunden förpliktad att följa restaurangens instruktioner.

Restaurangerna har sedan den 1 juni med vissa begränsningar kunnat servera mat och dryck till sina kunder inomhus och på terrasserna.

Nu har Regionförvalningen gett ut anvisningar bland annat för hur restauranger ska instruera kunder, placera kundplatserna samt servera mat och dryck.

Anvisningarna ger närmare uppgifter om vad som förväntas av restaurangerna enligt lagen om smittsamma sjukdomar och förordningen utfärdad med stöd av den. Anvisningarna är avsedda för restauranginnehavare, personal och myndigheter.

Kunder med symtom på covid-19 får inte komma in

Bland annat ska kunderna ha tillgång till restaurangernas plan för att förhindra spridning av coronaviruset och information om det största tillåtna antalet kunder.

Samtidigt är kunden förpliktad att följa restaurangens instruktioner. Kunder får exempelvis inte komma till restaurangen om de har symtom som passar in på covid-19, som hosta eller feber.

Om kunden inte följer restaurangens rutiner och personalens anvisningar har personalen rätt att avlägsna kunden från lokalerna.

Kunden kan kontakta Regionförvaltningsverket om restauranginnehavaren inte fullgör den uppgjorda planen eller om planen inte är lagenligt framlagd.

Lagändringar i kraft från och med den 1 juni

Lagen om smittsamma sjukdomar har ändrats temporärt så att restaurangerna kan öppnas på ett tryggt sätt från och med den 1 juni.

Den har kompletterats med en paragraf om begränsning av förplägnadsrörelsers verksamhet i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom samt en paragraf om tillsyn över förplägnadsrörelser och uppföljning av förutsättningar för begränsningar.

Lagändringen är i kraft till slutet av oktober.

Därtill har Statsrådet gett en förordning om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers verksamhet, i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom. Förordningen är i kraft till slutet av juli.

Syftet med lagen och förordningen är att stifta begränsningar som gör att restaurangerna ska kunna öppna för kunder, samtidigt som man förhindrar att coronaviruset sprids.

Kunderna ska ha tillgång till restaurangernas plan för att förhindra spridning av coronaviruset.

Planen ska bland annat inkludera information om det största tillåtna antalet kunder.

En sammanfattning av planen ska hållas framlagd för kunderna när de kommer till restaurangen.

Kunden är förpliktad att följa restaurangens instruktioner.

Kunder får inte komma till restaurangen om de har symtom som passar in på covid-19, som hosta eller feber.

Om kunden inte följer restaurangens rutiner och personalens anvisningar har personalen rätt att avlägsna kunden från lokalerna.

Restaurangernas egenkontroll har en väsentlig roll vid tillsynen av verksamheten.

Kunden kan kontakta regionförvaltningsverket om restauranginnehavaren inte fullgör den uppgjorda planen eller om planen inte är lagenligt framlagd.

Källa: Regionförvaltningsverket

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning