Restauranger i Västnyland prickas för brister i säkerheten – svårt att nå nödutgångarna

Sammanlagt 22 restauranger i Västnyland prickas för försummelser av säkerheten. En restaurang stängdes på grund av brott mot alkohollagen. Bild: SPT/Linnea de la Chapelle

Sammanlagt 22 restauranger prickas för försummelser av säkerheten i Västnyland. Det uppger polisen i ett pressmeddelande.

Polisen och Räddningsverket i Västra Nyland har i november granskat sammanlagt 73 restauranger för att kontrollera att säkerhetsföreskrifterna följs i branschen. Besöken gjordes på kvällen eller natten 23-24 november. Räddningsverket fäste speciell uppmärksamhet vid brandsäkerheten och att nödutgångarna var i skick.

Kontrollbesöken avslöjade att 22 restauranger hade försummat säkerheten som berör nödutgångar. Brandsäkerheten var däremot till stora delar under kontroll i alla de restauranger som granskades.

Enligt Räddningsverket gällde försummelserna dålig skyltning av nödutgångarna, låsta dörrar eller bristfällig tillgänglighet. I några fall gav myndigheterna anmärkningar om bristfällig förvaring av brandsläckare eller gasflaskor.

Polisen gjorde två anmälningar och tvingades stänga en av de granskade restaurangerna på grund av brott mot alkohollagen. Myndigheterna gjorde också några anmälningar om bristande hygien till Livsmedelssäkerhetsverket, uppger polisen i pressmeddelandet.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning