Restaurangbegränsningarna ska ses över under augusti

De nuvarande begränsningarna för landets restauranger är i kraft fram till slutet av augusti. Bild: Pixabay

Om ingen uppdatering görs under augustimånad kommer maximibegränsningarna att träda i kraft, vilket innebär att restauranger högst skulle få ta in hälften av den normala kundmängden.

De nuvarande begränsningarna för landets restauranger är i kraft fram till slutet av augusti. De måste ses över innan månaden tar slut, säger regeringsrådet Ismo Tuominen vid Social- och hälsovårdsministeriet.

Om inga nya beslut om framtida begränsningar fattas innan det kommer de stränga begränsningarna från början av juni att enligt lag träda i kraft igen.

Tuominen förklarar att det handlar om en lagteknisk fråga. Då restaurangerna åter fick öppna i juni fastställdes maximibegränsningar, som exempelvis innebar att restauranger högst fick ta in hälften av den normala kundmängden. De lindrigare begränsningarna som sedan har varit aktuella har fastställts genom förordningar.

– Utan någon ny förordning efter den 31 augusti betyder det att maximibegränsningarna i stället börjar gälla, säger Tuominen.

Han säger att ministeriet nu dagligen följer med coronaepidemins utveckling. Tuominen tar inte ställning till om den nya förordningen är en skärpning eller en uppluckring i förhållande till den nuvarande.

Enligt nuvarande bestämmelser är de enda begränsningarna att alla gäster måste ha en egen sittplats, att avstånd ska hållas till andra gäster och att restaurangen ska möjliggöra att hygienrekommendationer efterföljs.

MTV var först med nyheten om uppdateringen av restaurangbegränsningarna.

Aktia Aktiecertifikat Renare Europa ger tidsenlig diversitet åt placeringsportföljen

Mer läsning