Reservistförbundet: "Uppbåd också för kvinnor"

Bild: Arkivbild/Tor Wennström

Reservistförbundet vill utöka värnpliktslagen till att också gälla kvinnor. Förbundet föreslår en utredning av en medborgartjänst som skulle omfatta alla.

Förbundets förslag är att värnplikten fortsatt skulle vara frivillig för kvinnor. Kvinnor som inte vill göra värnplikten och män som av hälsoskäl inte kan det skulle i stället göra medborgartjänst.

Reservistförbundet anser att uppbåd som utökas till att omfatta kvinnorna skulle öka på kvinnornas försvarsvilja.

Skapa din framtid vid Yrkeshögskolan Novia

Yrkeshögskolan Novia är en studerande- och arbetslivsnära entreprenörsmässig högskola med högklassig utbildning på fyra orter: Vasa, Åbo, Raseborg och Jakobstad. Novia har ca 4000 studerande, och vi tog pulsen på några av dem. 19.3.2020 - 15.23

Mer läsning