Reservistförbundet: "Uppbåd också för kvinnor"

Bild: Arkivbild/Tor Wennström

Reservistförbundet vill utöka värnpliktslagen till att också gälla kvinnor. Förbundet föreslår en utredning av en medborgartjänst som skulle omfatta alla.

Förbundets förslag är att värnplikten fortsatt skulle vara frivillig för kvinnor. Kvinnor som inte vill göra värnplikten och män som av hälsoskäl inte kan det skulle i stället göra medborgartjänst.

Reservistförbundet anser att uppbåd som utökas till att omfatta kvinnorna skulle öka på kvinnornas försvarsvilja.

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46