Reservistförbundet: Finland behöver fler garnisoner och en större försvarsbudget

Enligt Reservistförbundet har en ökad militär aktivitet i Finlands närområden och motsättningar mellan Ryssland och västvärlden skapat ett behov för större försvarsresurser.

Reservistförbundet i Finland varnar för att nedskärningar i landets försvarsbudget skulle minska på försvarsmaktens trovärdighet. Statsrådets mål är att minska på försvarets årliga utgifter med 48 miljoner euro fram till år 2029. Reservistförbundet tycker inte att det här är rätt tid att göra nedskärningar i försvarsbudgeten.

– Det är svårt att förstå varför man gör nedskärningar i försvarsbudgeten i vår nuvarande säkerhetssituation, som präglas av en ökad militär aktivitet, militära motsättningar mellan Ryssland och västvärlden och allt fler militära övningar i våra närområden. I den här situationen borde vi med alla medel hålla fast vid vårt försvars trovärdighet och snarare öka på försvarsbudgeten än minska på den, säger Terhi Hakola, vice ordförande för Reservistförbundet, i ett pressmeddelande.

Den föregående regeringen stängde sex garnisoner på olika håll i Finland. Reservistförbundet önskar att Finlands nästa försvarspolitiska redogörelse skulle beakta möjligheten att åter öka på antalet garnisoner. Statsrådet publicerade sin försvarspolitiska redogörelse i februari 2017 och uppskattade då att den gäller fram till mitten av 2020-talet.

Enligt Hakola ökar behovet av nya garnisoner i synnerhet om det obligatoriska uppbådet skulle utvidgas till att också gälla kvinnor, vilket Reservistförbundet föreslagit. Reservistförbundets förslag skulle inte innebära värnplikt för kvinnor, men förbundet tror att ett allmänt obligatoriskt uppbåd skulle öka antalet motiverade kvinnor bland beväringarna.

Reservistförbundet är grundat år 1955 och har ungefär 38 000 medlemmar.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Så kan valet av lån påverka din ekonomi

Mer läsning