"Reservister som ger upp tär på trovärdigheten"

Jussi Niinistö höll tal vid öppnandet av den 220:e försvarskursen. Bild: Vesa Moilanen

Försvarsminister Jussi Niinistö (Sannf) är orolig över flykt från reserven.

Han säger att allt fler personer som gjort militärtjänst lämnar reserven genom att söka sig till kompletterande tjänstgöring för att bli civiltjänstgörare.

– Det är, åtminstone inte ännu, fråga om ett storskaligt problem, men det är en viktig principiell fråga. Man ska inte så där bara kunna lämna reserven, och Finland kan inte lämnas utan försvar bara för att man inte längre har lust att göra militärtjänst. De som rymmer från reserven undergräver systemets trovärdighet, sade Niinistö då han öppnade den 200:e försvarskursen.

Enligt Niinistö har de som söker till kompletterande tjänstgöring blivit fler de senaste åren.

Kortare varsel för reservister

Niinistö tog upp nya förändringar med anknytning till värnplikten och beredskapen. I fortsättningen kan reservister får order att infinna sig på repetitionsövningar utan den varseltid på tre månader som sammanhänger med normala repetitionsövningar.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning