Reserestriktionerna lättar – Finland öppnar upp för Sverige och Tyskland

Regeringen förhandlade till torsdagskvällen om inreserestriktionerna. Bild: Vesa Moilanen/Lehtikuva

Sent på torsdagskvällen kom regeringen med besked efter långa förhandlingar: reserestriktionerna luckras upp och gränsvärdet höjs från maximalt 8 nya fall de senaste två veckorna till högst 25 per 100 000 invånare.

Turismbranschen får sin efterlängtade lindring av inreserestriktionerna i Finland. Det står klart efter regeringsförhandlingarna under torsdagen. Från och med lördagen den 19 september är det tänkt att man ska kunna resa in fritt och utan karantän i Finland från länder som Tyskland och Sverige, då gränsvärdet för att klassas som riskland höjs från 8 nya fall per 100 000 invånare de senaste två veckorna till 25.

Dessutom förändras reglerna för inresande från riskländer: de måste nu kunna visa upp ett negativt coronatest för att få komma in i landet.

– Det här gäller ändå inte större delen av Norden och Baltikum. Jag är jätteglad över att vi kan välkomna våra grannar från Sverige igen, sade kommunikationsminister Timo Harakka (SDP) då han mötte medierna på Ständerhusets trappa under torsdagskvällen.

Näringsminister Mika Lintilä (C) säger att kvällens beslut innebär en stor lättnad för industrin och inte minst för turistnäringen i Lappland.

– Den stora osäkerheten är nu borta och vintersäsongen kan inledas. Jag beklagar bara att det tog så länge att komma hit, men bättre sent än aldrig.

Lintilä säger att den nya gränsen också innebär en stor lättnad för Finnair som nu kan återuppta en stor del av sin trafik. Regeringen utlovar mer ingående information om de nya reglerna på fredagsförmiddagen.

Så ser reglerna ut i övriga Europa

En orsak bakom uppluckringen är att EU har velat se en harmonisering av inreserestriktionerna. Finlands gränsvärde har hittills varit synnerligen strikt i jämförelse med andra EU-länder och efter de senaste veckornas smittspridning har Finland inte ens själv klarat sitt tidigare krav, med 8,1 bekräftade covid-19-fall per 100 000 invånare de senaste 14 dagarna.

De tidigare reglerna har gällt Schengenområdet och några länder utanför samarbetet, eftersom det är från dessa länder man har kunnat resa in i Finland utan särskild orsak. För andra länder har icke-nödvändig trafik inte tillåtits.

Inrikesminister Maria Ohisalo (De gröna) konstaterade för de närvarande medierna på torsdagen att gränsvärdet fortfarande är relativt strikt, och att Finland fortsätter gränsbevakningen vid de inre gränserna fram till slutet av november i väntan på en coronatestbaserad inresemodell.

I och med de nya reglerna är Finland ändå närmare de övriga EU-länder än tidigare. Så här ser restriktionerna ut i Norden, Baltikum och övriga Europa.

Sverige

Sverige beslutade i våras att stoppa icke-nödvändiga inresor från utlandet, undantaget EU-länder och ett antal andra länder såsom Storbritannien, Norge och Island. Reglerna gäller till åtminstone den 31 oktober, om än med vissa undantag.

För resenärer från de länder som det är tillåtet att resa in från finns dock inga karantänskrav eller -rekommendationer.

Norge

Med undantag för vissa områden och länder där infektionsnivån bedöms vara acceptabel ska alla inresande från utlandet sitta i karantän i 10 dagar i Norge. För att räknas som acceptabel ska antalet bekräftade fall vara under 20 per 100 000 invånare de senaste veckorna.

Alla finländska och baltiska regioner klassas som lågriskregioner för tillfället. I Sverige och Danmark finns flera regioner som är rödlistade och alltså överskrider gränsvärdet på 20.

Danmark

Danmark delar in de europeiska länderna i öppna länder och karantänländer, utgående från smittoläget. På listan över stängda länder finns bland annat Frankrike, Spanien, Rumänien, Kroatien och Belgien. Begreppet "karantänland" betyder att landet i fråga är satt i karantän av Danmark – inte att man får resa in därifrån på villkor att man sitter i karantän. Inresa från dessa länder tillåts bara med särskilda skäl.

Från de öppna länderna kan man resa in fritt.

Länder går från karantänländer till öppna då antalet nya fall de senaste två veckorna understiger 20 per 100 000 invånare. Vice versa övergår landet till att klassas som karantänland då talet överskrider 30 per 100 000 invånare.

Personer med tydliga covid-19-symtom kan nekas inresa.

Island

Islands gränser är öppna för inresa från EU- och Schengenländer, men villkoren är de hårdaste i Europa och landet är det enda i Europa som klassar alla andra länder som riskzoner. Oavsett vilket land man kommer ifrån måste man antingen sitta i 14 dagars karantän eller ta två på varandra följande coronatest vid inresa i landet.

Testen ska göras med fem dagars mellanrum och under den tiden ska resenären sitta i karantän.

Baltikum

De baltiska länderna Estland, Lettland och Litauen tillämpar likartade reserestriktioner och tillåter fri inresa från länder med ett smittotal per 100 000 invånare de senaste två veckorna under 16. Finland är ett av få europeiska länder som utöver de baltiska länder uppfyller det här kriteriet.

Andra inresande ska sitta i karantän i 14 dagar. Karantänstiden kan förkortas om man tar två på varandra följande negativa coronatest.

Andra europeiska länder

Utöver Sverige är det sju EU-länder som tillåter fri inresa för EU-medborgare och personer från vissa andra länder: Frankrike, Spanien, Polen, Portugal, Luxemburg, Portugal och Bulgarien.

I de andra länderna tillämpas någon form av karantänsrekommendationer, i vissa fall genom ett jämförelsetal i stil med det som Finland använder.

Till exempel i Tyskland är det fritt att resa in från länder med färre än 50 smittade per 100 000 invånare de senaste 14 dagarna. Vissa länder, som Italien, kräver att man fyller i en inreseblankett på förhand innan man åker till landet. Italien tillåter i nuläget inresa utan karantän från alla EU-länder förutom Rumänien och Bulgarien. Grekland tillåter inresa utan restriktioner från de flesta EU- och Schengen-länder, med undantag för Sverige, Belgien, Tjeckien, Nederländerna, och Spanien. Resenärer från dessa länder måste kunna uppvisa ett negativt testresultat.

Utanför EU och Schengen finns länder med hårdare restriktioner. Till exempel Ryssland tillåter i regel inte inresa för utlänningar, med vissa undantag för personkategorier. Utländska resenärer ska också kunna visa upp ett negativt testresultat.

Rättelse: I en tidigare version stod det att de nya reglerna gäller från och med oktober, men avsikten är alltså att de ska gälla från och med lördagen den 19 september.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Black Friday 2020 – erbjudanden hos Preeco.fi

Mer läsning