Reserestriktionerna förlängs till luciadagen

De rådande restriktionerna för inresa till Finland förlängs till den 13 december. Bild: Ari Sundberg/SPT

Regeringen rekommenderar att alla finländare undviker onödiga resor till riskländer.

Statsrådet beslutade på torsdagen att de rådande restriktionerna för inresa till Finland förlängs till den 13 december. Beslutet innebär att myndigheterna fortfarande rekommenderar en tio dagars karantän för dem som anländer till Finland efter en utlandsresa. Alternativet till en tio dagars karantän är att man tar två på varandra följande coronatester.

– Det lagförslag som föreslår en ny modell för reserestriktionerna är för närvarande på remiss och torde behandlas av riksdagen i början av december. Vi var därför tvungna att förlänga de tidigare reserestriktionerna med tre veckor, säger inrikesminister Maria Ohisalo (Gröna) på en presskonferens på torsdagseftermiddagen.

Regeringen motiverar sitt beslut med att epidemin är inne i en accelerationsfas och att det finska smittläget avviker avsevärt i jämförelse med de övriga delarna av Europa.

– Många europeiska länder har infört utegångsförbud på grund av det svåra smittläget. Situationen är mycket allvarlig. Vi måste se till att en motsvarande situation inte uppstår i Finland, säger Ohisalo.

Hon uppmuntrar i stället alla finländare att tills vidare satsa på inrikesturism. De rådande restriktionerna för inresa till Finland tillämpas för alla länder som har en incidens på minst 25 coronafall per 100 000 invånare de senaste 14 dagarna, trots att Finlands incidenstal är 54,1.

– Det kan hända att vi ser över gränsvärdet på 25 coronafall när den nya modellen för reserestriktioner lanseras, men jag vill inte spekulera om kommande beslut. Det är Social- och hälsovårdsministeriets sak att avgöra hur det blir, säger Ohisalo.

De rådande restriktionerna för inresa till Finland förlängs till den 13 december. Bild: Ari Sundberg/SPT

Fritt fram för arbetsresor

Den dagliga trafiken mellan Finland och Sverige är trots det möjlig liksom alla arbetsrelaterade resor mellan gränsorterna vid Finlands och Norges landgräns. Det går också att pendla från Sverige och Estland till Finland utan att det krävs karantän i tio dagar på eget initiativ. Trafiken med fritidsbåtar mellan Finland och andra EU- eller Schengenländer begränsas inte heller.

Enligt Schengenavtalets bestämmelser kan enskilda länder begränsa rörligheten endast sex månader åt gången i krissituationer. Finland har redan gått över denna tidsfrist.

– Det kan finnas skäl att revidera de här bestämmelserna i Schengenavtalet, men det får EU-kommissionen ta ställning till.

Regeringen rekommenderar fortsättningsvis att alla finländare undviker onödiga resor till riskländer. Den som åker på en resa ska själv ta reda på vilka inrese- och karantänsbestämmelser som gäller i destinationslandet vid tidpunkten för resan, skriver Inrikesministeriet.

Belgien, Danmark, Estland, Frankrike, Grekland, Island, Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

Vatikanstaten, Australien, Japan, Nya Zeeland, Rwanda, Singapore, Sydkorea och Thailand.

Andorra, Bulgarien, Cypern, Förenade kungariket, Irland, Kroatien, Monaco, Rumänien och San Marino.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Att öka sin förmögenhet är en allemansrätt men få har en konkret plan

Mer läsning