Resejättars död är goda nyheter för hållbarhet, enligt turismforskare

Turister på en strand i Spanien. Arkivbild. Bild: Manu Fernandez/AP/TT

Thomas Cook var den första resejätten som föll. Skulle ännu fler falla bort kan det innebära att framtidens turism förändras – inte nödvändigtvis till det sämre, anser turismforskaren Maria Lexhagen vid Mittuniversitetet.

Thomas Cooks konkurs i veckan fick omedelbara konsekvenser runtom i Europa. På klassiska turistdestinationer kring Medelhavet satt nu tusentals turister från Tyskland, England och även Finland strandsatta. Den brittiska resejätten med anor från slutet av 1800-talet har i mångt och mycket varit sinnesbilden av charterturismen där man masstransporterat turister till platser som i sin tur exploateras kraftigt.

I en tid då turism ifrågasätts och flygskam blivit ett vedertaget begrepp är utvecklingen för aktörer som Thomas Cook extra intressant, påpekar Maria Lexhagen, universitetslektor vid Mittuniversitetet och som forskat kring turismtrender.

– De här bolagen har till stor del styrt var människor ska resa någonstans. Om detta innebär att turismen globalt sett blir mera nyanserad och inte styrs i stora strömmar till särskilda platser skulle det kunna vara något positivt ur hållbarhetssynvinkel, säger hon.

Ett första steg

De stora arrangörerna har också verksamheter som hotell och restauranger på plats där all inclusive-konceptet blivit något man lockat sina resenärer med. Thomas Cooks konkurs kan nu vara ett första steg i en utveckling där även mindre aktörer på turistorterna kan komma att gynnas.

– Det skulle innebära att små bolag kan nå ut med sina produkter. Det var ju egentligen så vi förutspådde möjligheterna med internet, att alla ska kunna nå ut till alla, säger Maria Lexhagen.

Turismindustrin har historiskt sett ställts inför olika utmaningar förklarar Maria Lexhagen, men den har lyckats att förändra sig.

– Redan på 90-talet gjorde jag en studie kring frågan om resebyråer skulle försvinna.

Då var hypotesen att den branschen helt skulle försvinna, ungefär som marknaden för skrivmaskiner eller kamerafilm.

– Men man anpassade sig och har tillhandahållit en annan tjänst. I stället för papperskataloger och fysiska kontor har försäljningen skett via hemsidor, säger hon.

Påverkat branschen

Den digitala utvecklingen har dock i nästa steg påverkat branschen negativt. När resenärer själva kan plocka ihop sin resa, efterfrågar större flexibilitet och större anpassning är charterresandet som Thomas Cook tillhandahåller ifrågasatt och inte lika efterfrågat.

– I begynnelsen var man beroende av mellanhänder och någon som paketerar resorna. Så ser det inte ut numera och ett scenario är att flera globala aktörer går den här vägen och det bryter upp branschstrukturen totalt.

En sådan utveckling skulle på sikt enligt Maria Lexhagen påverka resebranschens tillväxt samtidigt som det faktiskt kan få en påverkan andra menar enbart är positiv.

– Vad de här aktörerna har gjort att de pressat kostnaderna. Det skulle göra att resor till Thailand blir dyrare men det skulle enligt många anses bra då man anser att man haft en ohållbar utveckling när det gäller resandet ur miljöperspektiv.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning