Resandeinförseln av snus minskade i år – tobaken ökade

I undersökningen framkom det att 79 procent av resenärerna förde in snus för eget bruk. Bild: SPT

Under uppföljningsperioden från 2009 har snusinförseln däremot ökat med flera miljoner dosor.

Under en tolvmånadersperiod från september i fjol har finländska resenärer fört in 368 miljoner cigaretter och 15,8 miljoner dosor snus i landet. Det framkommer i en undersökning beställd av Social- och hälsovårdsministeriet, Philip Morris Finland och Tupakkateollisuusliitto.

Det innebär en ökning med 3 procent av cigaretter och en minskning med 13 procent av snus.

Införseln av cigaretter har följts upp sedan 2006, och trenden har varit minskande. Införseln var som störst 2008 då siffran uppgick till drygt 800 miljoner. Samtidigt har resandeinförseln av snus ökat från 5,7 miljoner dosor under uppföljningsperioden från 2009.

Mest för eget bruk

Av resenärerna förde 61 procent in cigaretter för eget bruk, 28 procent åt någon annan och 10 procent för både eget och annans bruk.

79 procent svarade att de fört in snus för eget bruk. Den beräknade införseln av snus var i genomsnitt 840 gram per inresa.

Undersökningen genomfördes av Kantar TNS genom telefonintervjuer med 500 personer varje vecka. Uppgifterna baserar sig därför på drygt 26 000 intervjuer.

Skapa din framtid vid Yrkeshögskolan Novia

Yrkeshögskolan Novia är en studerande- och arbetslivsnära entreprenörsmässig högskola med högklassig utbildning på fyra orter: Vasa, Åbo, Raseborg och Jakobstad. Novia har ca 4000 studerande, och vi tog pulsen på några av dem. 19.3.2020 - 15.23

Mer läsning