Representanter för partierna överens om gratis skärgårdstrafik och pålitlig postutdelning

Riksdagsledamoten Anders Norrback (SFP) tror att tiden är mogen för att fler ska utnyttja möjligheten att jobba på distans på landsbygden. Bild: Erik Sandström/SPT

Finansieringen av de fyrtio förslagen i riksdagsledamöternas rapport är en öppen fråga. Regeringsprogrammet beaktar ändå en stor del av dem.

Den parlamentariska arbetsgruppen för glesbygden överlämnade på fredagen sin slutrapport till jord- och skogsbruksminister Jari Leppä (C). I rapporten föreslår riksdagsledamöter över partigränserna 40 åtgärdsförslag för att stärka livskraften i glesbygden.

– En överväldigande majoritet av både befolkningen och riksdagsledamöterna anser att det ska vara möjligt att bo i hela landet, säger Anders Norrback (SFP) som är medlem i arbetsgruppen.

Arbetsgruppen tillsattes av Juha Sipiläs (C) regering och har hunnit arbeta i två år. Målet var gemensamma målsättningar som kan genomföras oberoende av den regering som innehar makten. Största delen av åtgärderna har redan beaktats i det nuvarande regeringsprogrammet.

Jobba på distans

Norrback säger sig vara både optimist och realist då det gäller framtiden. Utmaningarna med tanke på bland annat befolkningsstrukturen är stora och det kan finnas orter som drabbas mycket hårt av avfolkningen. Samtidigt tror han att tiden är mogen för bland annat distansjobb som gör det lättare för arbetstagare och familjer att bosätta sig var som helst.

– Det har länge setts som en möjlighet för landsbygden, men sker fortfarande i ganska begränsad omfattning.

Ett av rapportens förslag är att staten ska göra ett försök med att anställa personer till jobb som kan göras oberoende av var man befinner sig. Samtidigt vill arbetsgruppen kartlägga hur många myndighetsanställda som skulle vara intresserade av distansavtal för att jobba på landsbygden.

– Ur finlandssvensk synvinkel finns också konkreta förslag som berör skärgården.

Partierna är överens om att landsbygden ska stärkas bland annat genom satsningar på vägnätet. Bild: Linnea de la Chapelle/SPT

Enligt arbetsgruppen ska bland annat skärgårdstrafiken vara avgiftsfri och postutdelningen ska tryggas. Vägnätets reparationsskuld, alltså den stora mängden vägar som behöver underhåll, ser Norrback som en av de mest centrala frågorna för hela glesbygden. Det ska också utses en ny parlamentarisk grupp som kan göra upp en tolvårig plan för vägnätet.

– Reparationsskulden är enorm och vi kan inte åtgärda alla problem direkt, men jag upplever att vi vänder trenden. Den här regeringen har redan börjat betala av skulden.

Pengarna avgör

Norrback anser att det råder stor enighet bland partierna. Han nämner Jord- och skogsbruksministeriets budgetförslag som exempel.

– Alla inser behovet av att stödja glesbygden och jag märkte inga kraftigt kritiska synpunkter. Snarare handlade debatten om huruvida förslaget räcker för att svara på utmaningarna.

De politiska prioriteringarna syns senast i det skedet då det blir frågan om pengar. Norrback säger att pengarna inte räcker för allting, men att regeringsprogrammet visar hans och SFP:s prioriteringar. Han anser att den här regeringen satsar mer på landsbygden än föregångaren.

Arbetskraftsbristen på glesbygden är någonting som inte har hunnit med i rapporten, eftersom det enligt Norrback är frågan om ett så nytt fenomen. Till exempel har Kajanaland länge haft hög arbetslöshet, men nu råder där arbetskraftsbrist. Arbetskraftsinvandringen är en möjlig lösning.

– I min egen hemkommun Närpes skulle växthusproduktionen upphöra om man inte skulle ta in utländsk arbetskraft, säger Norrback.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Så kan valet av lån påverka din ekonomi

Mer läsning