Renoveringsfiasko i Bensow leder inte till åtal

Bild: Laura Mendelin

Åklagaren friar den tidigare styrelsen för Bensows barnhemsstiftelse och den dåvarande renoveringsansvarige, Matti Ståhlberg, som misstänktes för missbruk av förtroendeställning i samband med den misslyckade renoveringen av stiftelsens daghemsbyggnader i Grankulla.

Åklagaren har undersökt om det fanns orsak att väcka åtal mot stiftelsen Bensows tidigare styrelse och stiftelsens renoveringsansvarige Matti Ståhlberg som sommaren 2014 lät göra en renovering av Bensows daghemsbyggnader Stora och Lilla Lyan i Grankulla. Renoveringen gjordes slarvigt och utan byggnadstillstånd vilket resulterade i extra utgifter, men åklagaren har kommit till att det inte finns grund för att föra saken till åtal.

Fem personer i den dåvarande styrelsen för Bensows barnhemsstiftelse och stiftelsens dåvarande renoveringsansvarige Matti Ståhlberg misstänktes för missbruk av förtroendeställning. Misstankarna handlade om att styrelsen inte övervakade arbetet tillräckligt noga och att renoveringen inte konkurrensutsattes, samt att det saknades skriftliga avtal mellan stiftelsen och byggföretaget.

Av åklagarens beslut om åtalseftergift framgår att det nog förekom brister i renoveringen, men det gick inte att bevisa att de misstänkta skulle ha handlat uppsåtligen. Inte heller kunde åklagaren leda i bevis att den ogjorda konkurrensutsättningen skulle ha orsakat stiftelsen ekonomisk skada. En annan motivering till att det inte blir något åtal är att det inte har gått att påvisa att de misstänkta medvetet skulle ha försummat ansökningen av bygglov.

Matti Ståhlberg som hade ett förflutet som styrelsemedlem i stiftelsen frias också av åklagaren eftersom det inte går att bevisa att han handlade uppsåtligen eller att han skulle ha känt till att byggföretagaren skulle komma att utföra ett odugligt arbete.

Svenska Yle var först med nyheten om åtalseftergiften.

Vid sidan om den nu avslutade straffrättsliga processen stämde styrelsen för Bensow den renoveringsansvarige och byggbolaget för att få tillbaka förlorade pengar. Efter åklagarens färska beslut överväger styrelsen om den ska fortsätta driva de civilrättsliga processerna eller lägga ner dem.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Närvårdare Pia Lemberg studerar vidare på läroavtal: ”Vård i livets slutskede ligger nära mitt hjärta”

Mer läsning