Renoveringen av Ring I klar: "En förbättring för bilister och cyklister"

Ring I vid Torvmossvägens korsning riktning österut. Bild: Trafikledsverket

Renoveringen av Ring I vid Bredvik i Esbo är färdig. Nu blir det lättare för bilister, cyklister och fotgängare att röra sig mellan Hagalund och Alberga.

Totalrenoveringen av Ring I vid Bredvik i Esbo är färdig i förtid. Renoveringen som kostat drygt 32 miljoner euro innebär att tillgängligheten för cyklister, fotgängare och bilister förbättras. Renoveringen har också gjorts med tanke på snabbspårvägen Spårjokern som ska stå färdig om några år.

Projektet har gått ut på att bygga plankorsningar och flera nya broar. Nya vägar för cyklister och fotgängare har byggts på en sträcka på 4,8 kilometer mellan Alberga och Hagalund. Också nya ramper till Ring I har byggts, och tunnlar för fotgängare till Bruksstranden.

– Det är fint att rutterna för cyklister och fotgängare är färdiga. Vi satsar på cykelvägar och planerar ett nytt nät som förbinder de olika stadsdelcentren i Esbo, säger projektchef Mira Saarentaus på Esbo stad.

Cykelvägen mellan Hagalund och Alberga är en klar förbättring för cyklister. Bild: Trafikledsverket

I renoveringen ökade man också trivseln för invånarna i området genom att förbättra bullerskyddet på båda sidor om Ring I på en sammanlagt cirka 3 kilometer lång sträcka.

Renoveringen inleddes 2019 med att först förbättra säkerheten vid Ring I vid Bredvik.

– I somras blev vi färdiga med körfilerna på Ring I. Nu är också stråken för fotgängare och cykelvägarna klara. Det här var ett projekt som förlöpte smidigt, säger Trafikledsverkets projektchef Jarmo Nirhamo.

Den största förbättringen har skett vid avfarten till Bredvik som i rusningstid gett upphov till stockningar. Vid Torvmossvägens avtag har man byggt en plankorsning. Också en bro till Kronoborgsvägen har byggts i likhet med Räisäläbron och tillhörande jordvallar.

Renoveringen har kostat 32 miljoner euro. Esbo stads andel är drygt 14,5 miljoner euro.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Diamanter är det ultimata vintageköpet

Mer läsning