Renovering av Esbo kulturcentrum ett måste när staden ska spara: "Ingen lätt uppgift att pussla ihop ekonomin"

Esbo kulturcentrum ska renoveras. Prislappen och tidtabell är oklar. Bild: HBL/Arkiv

Renoveringen och utvidgningen av kulturcentret i Hagalund i Esbo är aktuell inom några år. Esbopolitiker måste nästa år ta ställning till hur finansieringen ska ske samtidigt som stadens ekonomiska läge är kärvt. – Den enda möjligheten är att stadens säljer tomtmark för bostadsbyggen, säger Samlingspartiets Markku Markkula.

Kulturcentret i Hagalund i Esbo ska renoveras och utvidgas så att huset ska inrymma biblioteket, stadsteatern, stadsorkestern Tapiola Sinfonietta och Esbo musikinstitut. Huset ska vara färdigrenoverat 2025. 2018 arrangerade Esbo stad en arkitekturtävling för renoveringen och utvidgningen. Tävlingen vanns av Verstas arkkitehdit. Teatern ska placeras både ovan och under jord vid Kulturplatsen. Stadsteatern finns nu i ett hus i Hagalund som man hyr av lantbruksorganisationen MTK. Hyreskontraktet går ut i slutet av 2020 och staden förhandlar som bäst om en förlängning.

2018 låg prislappen på 73 miljoner euro och i vår ska stadens beslutsfattare ta del av en ny kalkyl och tidtabell för kulturcentrets renovering. Frågan är hur politikerna förhåller sig till renoveringen när staden tvingas spara på grund av skatteinkomster som är färre än beräknade.

– Det är klart att ekonomin är ansträngd, men i det här fallet ser jag inte några alternativ än en renovering. Esbo ska ha ett kulturcentrum och teatern behöver egna utrymmen. Det är också en imagefråga för staden. Kulturcentret inrymmer mångsidig verksamhet och jag ser det inte som ett alternativ att låta centret förfalla, säger Fred Granberg (SFP).

De grönas Jyrki Kasvi vill inte ta ställning till renoveringen förrän han vet den exakta summan och tidtabellen.

– På ett allmänt plan kan jag bara säga att Esbo stad har tidigare fått betala betydligt dyrare för uppskjutna renoveringar av offentliga byggnader, säger Kasvi.

Markku Sistonen (SDP) ställer sig positivt till renoveringen, men också han vill ta del av noggrannare uträkningar. Han säger ändå att det finns frågetecken.

– Det fanns planer på att placera ett fristående teaterhus vid den så kallade Vattenfallshusets tomt i Hagalund. När planerna skrinlades och tomten såldes till byggbolag för ett bostadsbygge hette det att pengarna för försäljningen skulle användas till förmån för kulturcentrets renovering. Vad har hänt med pengarna, frågar Sistonen.

Samlingspartiets Markku Markkula ser ingen annan möjlighet att finansiera en renovering än med att staden säljer tomter för att bygga bostäder i Hagalund. Enligt honom får staden räkna med ett högre pris för renoveringen än 73 miljoner euro.

– Renoveringen av kulturcentret hänger ihop med en större helhet i Hagalund. Köpcentret Heikintori ska renoveras, parkeringshuset på Krämarbergsvägen ska rivas och Marimekkohuset vid kulturplatsen ska byggas om till hotell. Det är ändå klart att det inte blir en ekonomisk lätt uppgift pussla ihop det här, säger Markkula.

Är en renovering av Hagalunds simhall kopplad ihop med renoveringen av kulturcentret?

– Nej, men jag hoppas att simhallens öde också kunde behandlas i den här helheten eftersom vi vet att renoveringen av simhallen blir en stor utgift för staden, tillägger Markkula.

Helsingin Sanomat var först ut med planerna kring kulturcentrets framtid.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Finland behöver Östersjön – vi kan och ska ännu rädda den

Mer läsning