Renare vatten i Finska viken

Renare vatten i Finska viken efter insatser i St Petersburg. Arkivbild. Bild: TT/SvD/Lars Pehrson

Vattnet i Finska viken har blivit renare. Förklaringen är bättre avloppsrening från St Petersburg.

– St Petersburg är ju den största staden inom Östersjöns avrinningsområde, med sex till åtta miljoner invånare. Nu har man verkligen installerat ett effektivt reningsverk. De första rapporterna visar en betydlig förbättring i östra Finska viken, säger professor Christoph Humborg vid Stockholms universitets Östersjöcentrum till Sveriges Radio Ekot.

Miljöproblemen i Östersjön beror bland annat på att kväve och fosfor sprids från avlopp och lantbruk, med syrefattiga havsbottnar som följd. Men tillförseln av fosfor har minskat med 59 procent och kväve med 25 procent från 2003 till 2015, enligt nya siffror från Helcom, samarbetsorganet för Östersjömiljö.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning