Rena lögner om farorna med mobiltelefonstrålningen

Cancerfallen har flerfaldigats under de senaste tio-tolv åren.