Rena lögner om farorna med mobiltelefonstrålningen

Cancerfallen har flerfaldigats under de senaste tio-tolv åren.

Teknologie doktor Jarl Ahlbeck besvarar Nalle Valtialas recension av boken Corporate Ties That Bind (HBL 8.1) på ett cyniskt, fräckt och förljuget vis. Ahlbeck säger att Valtiala "berättar anekdoter om personer som fått cancer och samtidigt varit utsatta för mobiltelefonstrålning".

"Anekdoten" handlar om mig. Jag har ett omfattande kapitel i den recenserade boken, där jag ingående berättar om min cancer i strupen 2009 och om hur jag under fem år innan cancern bröt ut ingående berättade för läkarna vid Allergisjukhuset att jag kände smärta i huvudet varje gång jag använde mobiltelefon. Den rikssvenska Socialstyrelsens nya cancerstatistik har kommit ut för några dagar sedan och i den uppmärksammas nu hur flera cancertyper i huvud och hals ökat dramatiskt sedan 2004. Cancerfallen har flerfaldigats under de senaste tio-tolv åren (Se sammandrag i Strålskyddsstiftelsens pressmeddelande 10.1.2018).

Farorna med asbest viftar Ahlbeck också bort med att säga att asbest är en naturprodukt trots att det är bevisat att asbesten och tobaken tidigare var huvudorsakerna bakom de flesta lungcancerfallen i vårt land. I dag är radongasen den största bakomliggande faktorn (se till exempel förslaget till ny strålningslag, som kommer att behandlas i riksdagen i januari-februari).

Och som en sista släng mot oss av elöverkänslighet och cancer drabbade slänger Ahlbeck ut följande: "Kognitiva biaser förleder oss att hålla fast vid uppfattningar trots att vi saknar belägg för dem eller till och med har goda skäl att tro på motsatsen."

Jag skulle föreslå att Ahlbeck läser vår bok i sin helhet – 550 komprimerade sidor.

Christian Blom Helsingfors

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46