Ren idioti att stänga allt

Bland annat simhallarna i Nyland och huvudstadsregionen har stängts. Här en öde simhall på Drumsö. Bild: Jussi Nukari/Lehtikuva

Många av dem som tränat i en idrottsförening kanske inte mera återvänder efter uppehållet. De kanske blir hemma och spelar PS4 i stället. Elller hänger ute på gatan.

Finland har skött sig bättre än många andra länder under covidpandemin. Det är förstås inte bara vår förtjänst. Beror säkert ganska långt på att Finland är glest befolkat, folk är inte ens i vanliga f...