Remu Aaltonen får Finlandspris för sin konstnärliga gärning

Remu Aaltonen Bild: Lehtikuva/Markku Ulander

Europa-, kultur- och idrottsminister Sampo Terho (Blå) har beviljat Finlandspriset till sju meriterade konstnärer eller konstnärsgrupper.

Priset gick i år till musikern Remu Aaltonen, Alt Arkkitehdit, Finnish Game Jam, författaren och översättaren Jyrki Kiiskinen, Koko Jazz Club, den kreativa chefen Paola Suhonen och filmregissören Selma Vilhunen.

– I år vill vi hedra gediget konstnärligt kunnande. Dessa konstnärer representerar långvarig kompetens och genomslagskraft på det finländska konstfältet. Å andra sidan har vi strävat efter att uppmärksamma också nya fenomen inom den finländska konsten och kulturen, säger kulturminister Sampo Terho i ett pressmeddelande.

Finlandspriset beviljas som erkänsla för en betydande konstnärlig karriär. Motiveringen kan också vara en anmärkningsvärd konstnärlig prestation eller ett lovande genombrott. Priset har delats ut sedan 1993 och uppgår i år till 24 700 euro. Prissumman tas från Veikkaus avkastning.

– Det finns kreativa och begåvade människor i vårt land. En del arbetar i grupp, andra i huvudsak ensamma. Allt fler har skapat sig ett rykte även internationellt. Kreativiteten gynnas hos individer som får stöd av samfund och av samhället, säger Terho.

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46