Remake av relationskomedi väcker blandade känslor

Niklas Häggblom, Sara Soulié, Max Bremer, Robert Enckell och Sam Huber i Joakim Groths återupplivade fars.Bild: Stefan Bremer

Joakim Groth återkommer efter tjugo år till pjäsen Fylla Sex, delvis med samma skådespelare som då det begav sig.