Rektor Joakim Bonns ny styrelseledamot i SFV

SFV:s årsmöte i föreningens kansli på Annegatan i Helsingfors leddes av Håkan Mattlin. Bild:

Filosofie magister och rektor Joakim Bonns valdes till ny styrelseledamot på SFV:s årsmöte.

Svenska folkskolans vänner r.f. höll sitt årsmöte på måndagen på föreningens kansli i Helsingfors. Under mötet valdes Joakim Bonns, rektor för Korsholms gymnasium, till ny styrelseledamot.

– I en tid då utbildningssektorn står inför en mängd utmaningar, men också större möjligheter än tidigare, är det spännande att få vara med och driva förändring, säger Bonns i ett pressmeddelande.

I tur att avgå var ordförande, musikmagister Wivan Nygård-Fagerudd samt styrelseledamöterna forskare Kjell Herberts och fil.mag. Pia Österman. Nygård-Fagerudd och Österman omvaldes, medan Herberts hade undanbett sig omval.

De andra ledamöterna i SFV:s styrelse är bildningsdirektör Heidi Backman, fil.dr Åsa Lindberg, fil.mag. Stig-Björn Nyberg, direktör Gun Oker-Blom, jur.kand. Jan-Erik Stenman och kulturjournalist Gustaf Widén.

Årsmötet återvalde vicehäradshövding Jarl Sved som medlem i förvaltningsrådet tillsammans med diplomekonom Peter Storsjö och pol.mag. Kim Lindström ingår.

Nygård-Fagerudd återvaldes till ordförande, och Nyberg till vice ordförande för föreningen.

SFV är en förening som främjar kunskap, kompetens och kultur på svenska. Vid utgången av 2017 uppgick SFV:s och understödsföreningens medlemsantal till 8 126.

Under fjolåret grundades tre nya fonder: Redaktör Gustav Holmströms minne, Svante Lindhs fond och Alf Ståhlbergs fond.

SFV delade också ut 2,5 miljoner euro som bidrag, stipendier, pris och medaljer under fjolåret.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03