Rekordregnen håller Åboleden under ytan

Översvämningen på Åboleden i Esbo håller i sig över helgen även om det ska regna mindre. I Hagabäcken i Helsingfors ser öringen ut att kunna leka fastän det läckt ut toalettavfall i vattnet. Dessbättre gynnas fisken av högvattnet.

Översvämmade källarvåningar och en motorvägssträcka som påminner om en simbassäng är några av följderna av en veckas ihållande regn. De nyländska åarna har nått årets rekordhöjder, uppger Meteorologiska institutet. På fredagen började åarnas vattennivåer sjunka, men i insjöarna stiger nivåerna fortfarande, säger Bertel Vehviläinen, ledande hydrolog vid Finlands miljöcentral.

– Åboleden kommer att förbli översvämmad ett tag till också om det inte regnar mycket mer eftersom avrinningen från Bodom träsk fortsätter att föra vatten till Kyrkträsket. Överlag ser det ändå ganska bra ut.

Miljöcentralen har fått kännedom om att ett tiotal fastigheter har drabbats, främst så att källarvåningarna fyllts av vatten.

– Så vitt vi vet gäller det enstaka fastigheter här och där. Det finns liksom inget i sig kritiskt område, säger Vehviläinen.

Myndigheterna slöt dammarna vid Bodom träsk tidigare i veckan för att dämpa avrinningen till det översvämmade Kyrkträsket vid Åboleden, strax innanför Ring III. Annars hade man kanske tvingats stänga av motorvägen helt och hållet. Nu hålls ett körfält öppet i bägge riktningarna. Dammarna har öppnats igen eftersom Bodom träsk annars skulle ha svämmat över.

– Situationen på Åboleden borde inte förvärras om det inte börjar regna riktigt häftigt igen, och det borde det inte göra åtminstone på en vecka, säger Vehviläinen.

Nylands NTM-central uppger att också Svartsån i Borgå och Karis å har svämmat över på åkrarna.

Också Sibbo å svämmar över. Så här såg det ut på bron mellan Söderkullavägen och Massbyvägen i onsdags. Bild: Kristoffer Åberg

Toalettavfallsläckor i Haga

I Helsingfors var olyckan framme redan innan regnen började. Helsingin Uutiset uppgav i torsdags att Henrik Kettunen i slutet av september upptäckte att det läckte ut orenat avloppsvatten i Hagabäcken som rinner ut i Lillhoplaxviken. Kettunen är aktiv inom en förening som i höst återställt öringens lekplatser i bäcken.

Helsingforsregionens miljötjänster kunde lokalisera och åtgärda läckan, men lukten av avföring stannade kvar i två veckor. Kettunen upptäckte senare ytterligare tre läckor som lokaliserades till kloaknätverket under Tavastehusleden.

– Det var några trasor i ett rör som orsakade att orenat toalettvatten rann ut i bäcken. Så kan det gå när folk kastar föremål i toaletten som inte hör hemma där, säger han.

Läckorna var små, men tillsammans tillräckliga för att sprida en obehaglig lukt över Lillhoplax bostadsområde.

– Läckaget påverkade ändå näringsbelastningen, och så är det ju en hygienfråga, säger Kettunen.

Nu är lukten borta. Henrik Kettunen bedömer att öringens lek och rommen hade drabbats av syrebrist om man inte hade lyckats täppa till läckorna. Öringens lek brukar infalla i mitten av oktober, när bäckvattnet blivit sex grader eller kallare. Som en positiv följd av regnen torde årets lek kunna lyckas i Hagabäcken.

– En del fiskar har redan varit där och grävt i sandbottnen. Öringen har haft svårt att leka då trappan vid bäckens mynning är hög vid lågvatten, men nu är vattnet så högt och strömföringen så stark att fiskarna enkelt kommer upp, säger Kettunen.

Öringslek kan vara ett sevärt naturskådespel i huvudstaden den här helgen.

– Vattnet har varit så grumligt att man inte har kunnat se leken, men jag räknar med att det redan på lördag är så klart att man kan följa öringens lek, säger Kettunen.

FAKTA

Nyländskt rekord

Det regnade 126,6 millimeter i Noux i Esbo 1-9 oktober, vilket är nyländskt rekord sedan mätningarna inleddes 1960, enligt Meteorologiska institutet.

Tidigare har 100 mm under samma tidsperiod överskridits bara i Vichtis (104,4 mm 2006), i Vanda (103,4 mm 1974) och i Hangö (102,3 mm 1999).

I snitt regnar det 55-60 mm i södra Finland under hela oktober månad. De nio första dagarna regnar det i snitt omkring 15 mm, men i år var snittet för hela Nyland 83 mm.

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46