Rekordmånga internflyktingar

Internflyktingar i Nigeria på flykt undan strider mellan regeringsstyrkor och rebeller. Bild: EPA/GEORGE ESIRI

Fler människor än någonsin är på flykt i sina egna länder. Under 2015 uppgick antalet internflyktingar i världen till 40,8 miljoner, enligt en ny rapport.

Det senaste året har flyktingsituationen i EU fått stor uppmärksamhet i medierna, med hundratusentals människor som riskerar sina liv på vägen till Europa.

Samtidigt växer antalet personer som stannar kvar i konfliktdrabbade länder och söker skydd undan krig och våld.

Internflyktingar

En internflykting är en person på flykt inom det egna landets gränser.

Internflyktingar flyr ofta av samma anledning som flyktingar, men stannar i sina hemländer, där hemlandets lagar gäller.

FN:s flyktingorgan UNHCR har inget speciellt mandat att bistå internflyktingar, men hjälper ändå många människor i olika krishärdar.

På begäran av FN:s generalsekreterare eller generalförsamling kan UNHCR bistå internflyktingar, om landet i fråga samtycker. Det har på senare år skett på olika håll i Mellanöstern och Afrika.

Källa: UNHCR

Under 2015 uppgick antalet internflyktingar, alltså personer som befinner sig på flykt i sina egna hemländer, till 40,8 miljoner. Det visar en ny rapport från Norska flyktingrådet och den Genèvebaserade organisationen Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC).

8,6 miljoner internflyktingar har tillkommit det senaste året – fler än hälften av dem i något av de tre länderna Jemen, Syrien och Irak. Striderna i Syrien har sammanlagt drivit 10,9 miljoner människor på flykt, varav 6,6 miljoner är kvar i landet.

Även konflikterna i Ukraina, Nigeria, Kongo-Kinshasa och Afghanistan står för många fall av påtvingad förflyttning.

Internflyktingar klassas inte som flyktingar enligt FN:s flyktingkonvention från 1951.

Antalet internflyktingar under 2014 var 38 miljoner, enligt förra årets rapport. 

Källa: UNHCR

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03