Rekordlitet spannmålslager – priserna är högre än tidigare men bönderna får fortfarande kämpa

I industrin och handelns lager i juni fanns 115 miljoner kilo havre. Bild: SPT

Enligt Naturresursinstitutet Lukes färska uppgifter fanns det drygt 400 miljoner kilo inhemskt och utländskt spannmål i industrins och handelns lager i slutet av juni. Mängden är nio procent mindre än i fjol och den minsta sedan 2012.

– Man behöver inte vara orolig. Det finns spannmål i lagren. Men vi borde sträva efter en bra marknadsbalans, säger Rikard Korkman, spannmålsombudsman vid Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC.

Lagren i juni uppgick till 141 miljoner kilo korn, 115 miljoner kilo havre, 99 miljoner kilo vete och 54 miljoner kilo råg.

I Finland produceras så mycket spannmål att 20–25 procent av det som produceras exporteras till andra länder. Framför allt havre är en exportgröda. Därför har odlarna jobbat mycket med att främja exporten av spannmål.

I industrin och handelns lager i juni fanns 115 miljoner kilo havre. Bild: SPT

– Det är alltid bättre att flera är intresserade av vårt spannmål än färre. Vi odlare har varit lite slarviga med att jobba med det här. I dagens läge är mycket globalt, så också spannmålsmarknaden. Vårt finländska spannmål har ett gott rykte i världen och det borde vi utnyttja, säger Korkman.

Svårt att täcka kostnaderna

Uppgifter om producentpriserna på spannmål samlas in månatligen. Priserna på alla sädesslag steg i fjol höstas. I våras började producentpriserna sjunka något igen men priserna är fortfarande högre än tidigare.

Prishöjningen har däremot varit liten. Trycket på priserna är nu hårt i och med att lagren minskar och skördeutsikterna är måttliga på grund av torkan.

– Priserna är för tillfället på en medelnivå. De skulle gärna få vara lite högre. På många gårdar har man det ganska kämpigt. Eftersom vi är beroende av världsmarknaden så klarar vi inte riktigt av att täcka produktionskostnaderna med det pris vi får.

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning