Rekordförsäljning av Nestes förnybara diesel

Bild: Arkiv

USA:s beslut att dra sig ur Paris-klimatavtalet och president Donald Trumps politik som främjar fossila bränslen får inte Neste att svaja, uppger bolaget.

Neste säljer cirka en tredjedel av sin biodiesel till Nordamerika. Oljebolagets rörelsevinst i april–juni minskade till 236 miljoner euro från fjolårets 282 miljoner euro.

– Donald Trump talar mycket, men USA har ökat målen för förnybara bränslen, säger Nestes vd Matti Lievonen till FNB.

Målet för biobaserad diesel har höjts med 5 procent för nästa år. Redan i år höjdes målet med 5 procent. Dessutom kan delstaterna i USA besluta om frågor ganska självständigt. I synnerhet har delstaten Kalifornien varit progressiv gällande biobränslen.

– Delstaterna har en väldigt stark självständighet i dessa frågor. De kan själv besluta om hur de vill göra, säger Lievonen.

"674 000 ton"

Oljebolaget Neste gjorde ändå ett sämre resultat på den amerikanska marknaden i april–juni. Lievonen uppger att resultatet påverkades av att skattereduktionen Blender's Tax Credit i USA avslutades. Reduktionen hade en effekt på tiotals miljoner euro på resultatet.

Nedgången kan bli en engångsföreteelse, eftersom de båda största partierna i USA:s kongress har gjort ett lagförslag om att fortsätta med skattelättnaden till år 2020.

Förnybara biobränslens andel av Nestes omsättning på 3,3 miljarder euro var 828 miljoner euro i april–juni. Den jämförbara rörelsevinsten för förnybara biobränslen sjönk till 101 miljoner euro från 119 miljoner euro.

– Det var mycket tal om att vår lönsamhet eventuellt kommer att sjunka utan USA:s Blender's Tax Credit, men så har det inte gått. Vi har lyckats kompensera det väldigt bra, säger Lievonen.

– Försäljningen av förnybar diesel var 674 000 ton, vilket är ett nytt kvartalsrekord, säger Lievonen.

Bra resultatutveckling

I Finland har Neste byggt trafikstationer, som konkurrerar med S-gruppens ABC-stationer, tillsammans med Kesko. På trafikstationer finns förutom en bensinpump också en restaurang och butik och eventuellt också andra affärer.

– Målet är så klart att vi är först i Finland, andra i Baltikum och tredje i Sankt Petersburg, säger Lievonen.

Enligt honom har resultatet för trafikstationerna utvecklats på ett bra sätt under de senaste åren. 

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning