Rekordfå nyfödda

Rekordfå, nyfödda barn i början av året. Bild: Ksf Arkiv

Det föddes rekordfå barn i början av året, uppger Statistikcentralen. Enligt preliminära uppgifter föddes det 26 517 barn i januari–juni. Det är det lägsta under självständighetstiden.

Landets befolkning ökade under första halvåret med drygt 6 269 människor, trots minskningen av födda. Befolkningsökningen berodde på inflyttningsöverskottet. Det fanns 7 022 flera inflyttade än utflyttade.

Finlands befolkningsmängd var i slutet av juni cirka 5,5 miljoner.

Enligt preliminär statistik föddes det 912 barn färre under första halvåret än under samma tidpunkt ifjol.

27 270 personer dog, vilket är 527 personer fler än året före.

Befolkningsmängden ökade bara i Nyland, Birkaland, Norra Österbotten, Åland, Päijänne-Tavastland, Mellersta Österbotten och Egentliga Finland. 

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46