Rekommendationen: Barnen i huvudstadsregionen ska få fortsätta med hobbyer

De som ansvarar för verksamheten ska ändå bland annat se till att avstånd upprätthålls. Bild: Jussi Nukari/Lehtikuva

Låt barnen och ungdomarna få fortsätta med sina hobbyer. Den rekommendationen ger huvudstadsregionens coronasamordningsgrupp till Regionförvaltningsverket som fattar det slutliga beslutet. Därmed går gruppen emot regeringens önskan.

Frågan om barnens och de ungas hobbyer har varit aktuell sedan regeringen på fredagen rekommenderade att fritidsverksamheten för dem i idrottshallar och liknande lokaler stoppas. Det här med hänvisning till den snabba smittspridningen.

Huvudstadsregionens coronasamordningsgrupp vill däremot inte se att hobbyerna pausas. Gruppen gav på tisdagen sin rekommendation till Regionförvaltningsverket i södra Finland, som fattar det konkreta beslutet.

Coronasamordningsgruppen vill att den ledda hobbyverksamheten får fortsätta enligt tidigare riktlinjer. Det betyder att de som är födda 2003 kan fortsätta med hobbyer, även om lokalerna stängs för andra.

Samordningsgruppen motiverar sin rekommendation med att det handlar om principen barnen och ungdomarna först.

"Det här betyder att man försöker undvika restriktioner som riktas mot barn och unga, och använder dem först när det är absolut nödvändigt."

Enligt Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, städernas epidemiologer och Institutet för hälsa och välfärd finns det i det här skedet inte en sådan tvingande orsak, fortsätter samordningsgruppen. Den menar att restriktionerna främst skulle finnas till för att skydda vuxna eftersom barn i regel drabbas lindrigare av covid-19.

De som ansvarar för verksamheten ska ändå bland annat se till att avstånden hålls.

Gruppen består av medlemmar från Helsingfors, Esbo, Vanda, sjukvårdsdistriktet för Helsingfors och Nyland, Regionförvaltningsverket samt Institutet för hälsa och välfärd. Också Grankulla följer besluten.

Distansarbete och munskydd

För vuxnas del är rekommendationen att hobbyverksamhet inomhus sätts på paus till sista januari. Vuxna ska heller inte delta i hobbyer för familjer.

Också medborgar- och arbetarinstituten rekommenderas ordna sin verksamhet på distans.

Coronasamordningsgruppen lyfter samtidigt fram att smittsiffrorna i huvudstadsregionen nu är högre än någonsin hittills under pandemin, och menar att sjukvårdens bärkraft är hotad.

Det är en orsak till att gruppen rekommenderar distansarbete och användning av munskydd. Den tidigare rekommendationen förlängs nu fram till 13 februari.

Man uppmanas undvika privata tillställningar och att umgås bara med de närmaste.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Bokåret 2021 på Bokström

Mer läsning