Reko–ringen samlar många slags människor

Reko–ringen fungerar smidigt enligt Tuukka Ylälahti, som här köper korv av Ferenc Vilisics. Bakom honom syns frun Claudia Treuthardt.Bild: Niklas Tallqvist

Med en lätt organisation och en enkel idé har Reko– ringen i Helsingfors lyckats samla över 4000 Helsingforsbor. Grundaren Tuukka Ylälahti är nöjd över arrangemangen, men känner sig inte som en stadsaktivist.