Reklam på gott och ont

För en dryg månad sen skrev HBL:s kulturchef en tänkvärd kolumn om Svenska Yles roll i förhållande till medial mångfald i Svenskfinland. Han pekar på en viktig fråga. Det får mig att ta upp en besläktad tematik där HBL:s roll i Svenskfinland kan bli föremål för frågetecken.

Ingen som regelbundet läser HBL i digital form har kunnat undgå att notera den väldiga reklamsatsning som går under namnet "Boksalongen". Regelbundet har man i "hel- eller halvsidesannonser" gjort reklam för nyare finlandssvenska böcker.

Mycket är positivt med en sådan kampanj. Finlandssvensk litteratur lyfts fram. De berörda författarna får troligen en ökad läsekrets. Och läsandets värde poängteras i största allmänhet.

Men kampanjen har en baksida. Annonserna uppmärksammar inte finlandssvensk litteratur i allmänhet. Det handlar endast om (ett urval) böcker utgivna av Schildts & Söderströms (S & S). Helt normal business, alltså? Det visar sig att bakom Konstsalongen står S & S och HBL. Frågan uppstår. Varför skulle HBL sponsra ett av de finlandssvenska förlagens marknadsföring på det här sättet? Kanske för att de vardera har finlandssvenska kulturfonder i ryggen? Det är här jag som HBL-läsare (och som finlandssvensk) reagerar. Jag vill inte att tidningens ansvar för finlandssvensk kultur skall begränsas på det här sättet. Det borde fondägandet också vara en garant för. Vidare kastar HBL:s engagemang i dylika annonskampanjer en skugga över hela HBL:s litteraturbevakning, som helst borde vara opartisk.

Då jag förra hösten utgav en bok på ett av Svenskfinlands små förlag, fick jag insikt i svårigheterna att marknadsföra litteratur utanför de "stora" kanalerna. Också om det delvis gör mig jävig att yttra mig kring det här är det samtidigt det som gör att jag haft ögon för ett problem med reklamkampanjen som hotar mångfalden i finlandssvensk kultur.

Tage Kurtén, pensionär, Åbo

Svar Boksalongen är ett av många kommersiella samarbeten som KSF Medias försäljningsavdelning ingår med olika partner. Det är också ett sätt att kontinuerligt erbjuda våra läsare ytterligare mervärde, och precis som Tage Kurtén klokt påpekar finns det skäl att poängtera läsandets värde.

Varken kulturredaktionen på HBL eller redaktionen i övrigt har något med dessa samarbetsavtal att göra, tvärtom är det viktigt att skilja åt redaktionell bevakning från annonsering och marknadsföring. Just brandmuren mellan det redaktionella och det kommersiella garanterar en opartisk litteraturbevakning.

Susanna Landor, chefredaktör, HBL

Kim Herold: ”Motorsängen hjälper mot snarkningarna”

Musikern Kim Herold, även känd från tv-programmet Selviytyjät, har märkt att en bra säng gör det lättare att återhämta sig och att den till och med förebygger idrottsskador. 5.11.2019 - 14.22

Mer läsning