Rejält resultatlyft för Sparbanken – redovisar mer än fördubblad vinst

Sparbankens vd Tomi Närhinen ser tillbaka på ett vinstbringande år. Bild: Martti Kainulainen/Lehtikuva

Fjolårsresultatet var det bästa som Sparbanksgruppen noterat sedan bolagsmodellen stöptes om för sex år sedan.

2019 var ett år av stark tillväxt för Sparbanksgruppen. Resultatet före skatt uppgick till 94,8 miljoner euro, nästan tre gånger så mycket som under 2018. Det ger en vinst för räkenskapsperioden på 74,1 miljoner euro. Året innan var vinsten 30,6 miljoner.

– Det har varit ett väldigt bra år. Vi arbetar för kundernas bästa, och denna målmedvetenhet syns nu som goda resultat både i de ekonomiska siffrorna och i kundnöjdheten. Vårt mål är att få ännu fler kunder att koncentrerar sina bankärenden till Sparbanken, säger Sparbanksgruppens verkställande direktör Tomi Närhinen.

Resultatet var det bästa sedan Sparbanksgruppen i sin nuvarande sammanslutningsform inledde sin verksamhet 2014.

Intäkterna ökade med nästan hundra miljoner euro, från 234,7 miljoner till 321,4 miljoner. Tillväxten skedde främst i ränte- och provisionsintäkter.

Under året har tre fusioner ägt rum inom gruppen. Kikois sparbank fusionerades med Vittis sparbank, Suomenniemi sparbank gick samman med Sparbanken Optia och Pyhäranta sparbank slogs ihop med Kaland sparbank. Eftersom fusionerna var interna har de inte påverkat resultatet.

Annons: Förvaringstjänster ny nisch för Grabbarna Flytt

Finlandssvenska företaget Grabbarna Flytt har på sina fem år vuxit så det knakar. Förutom flyttservice och logistiska tjänster åt både privathushåll och företag kan man som nyhet nu också erbjuda förvaring. 14.2.2020 - 10.44

Mer läsning