Rejält resultatlyft för Sparbanken – redovisar mer än fördubblad vinst

Sparbankens vd Tomi Närhinen ser tillbaka på ett vinstbringande år. Bild: Martti Kainulainen/Lehtikuva

Fjolårsresultatet var det bästa som Sparbanksgruppen noterat sedan bolagsmodellen stöptes om för sex år sedan.

2019 var ett år av stark tillväxt för Sparbanksgruppen. Resultatet före skatt uppgick till 94,8 miljoner euro, nästan tre gånger så mycket som under 2018. Det ger en vinst för räkenskapsperioden på 74,1 miljoner euro. Året innan var vinsten 30,6 miljoner.

– Det har varit ett väldigt bra år. Vi arbetar för kundernas bästa, och denna målmedvetenhet syns nu som goda resultat både i de ekonomiska siffrorna och i kundnöjdheten. Vårt mål är att få ännu fler kunder att koncentrerar sina bankärenden till Sparbanken, säger Sparbanksgruppens verkställande direktör Tomi Närhinen.

Resultatet var det bästa sedan Sparbanksgruppen i sin nuvarande sammanslutningsform inledde sin verksamhet 2014.

Intäkterna ökade med nästan hundra miljoner euro, från 234,7 miljoner till 321,4 miljoner. Tillväxten skedde främst i ränte- och provisionsintäkter.

Under året har tre fusioner ägt rum inom gruppen. Kikois sparbank fusionerades med Vittis sparbank, Suomenniemi sparbank gick samman med Sparbanken Optia och Pyhäranta sparbank slogs ihop med Kaland sparbank. Eftersom fusionerna var interna har de inte påverkat resultatet.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning