Reijo Karhinen ny ordförande för Vake

Bild: Lehtikuva / Roni Rekomaa

Det statliga utvecklingsbolaget Valtion Kehitysyhtiö (Vake) har utnämnt bergsrådet Reijo Karhinen till sin nya styrelseordförande. Karhinen har jobbat i elva år som verkställande direktör för OP-gruppen men går i pension i slutet av januari.

Vake grundades i fjol och enligt statsrådets kansli är dess uppgift att bilda, äga, förvalta och utveckla andra aktiebolag samt att överlåta eller förvärva deras aktier. I ett pressmeddelande från statsrådets kansli heter det att "staten kan med hjälp av offentligt ägande eller genom att skapa ny företagsverksamhet ge marknaden en hälsoinjektion, korrigera marknadsbrister eller skapa tillväxtförutsättningar för privat företagande."

– Jag anser det vara viktigt att förnyelsen av näringsstrukturen, som också nämns i Vakes handlingsdirektiv, särskilt omfattar utvecklingen inom artificiell intelligens och plattformsekonomi, säger Reijo Karhinen i pressmeddelandet.

I december 2016 meddelade statsrådet att det beslutat att flytta över statsägda aktier för 2,4 miljarder euro till Vake.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03