Rehn: Regeringens sysselsättningsmål är rätt men optimistiskt – Finlands Bank skruvar ner sin tillväxtprognos

Finlands Banks chefsdirektör Olli Rehn hoppas att Finland kunde nå samma sysselsättningsgrad som de andra nordiska lädnerna. Bild: Anni Reenpää/Lehtikuva

Finlands Bank tror att det blir svårt att nå 75 procents sysselsättning. Det försämrade världsekonomiska läget blir allt mer påtagligt i Finland, säger Finlands Banks chefsdirektör Olli Rehn.

Finlands Bank publicerade på tisdagen sin prognos för hur det ska gå för den finländska ekonomin nu när osäkerheten har blivit större i världsekonomin. Grundbudskapet är att ekonomin fortsätter växa, men att tillväxten avtar.

Enligt prognosen kommer den finländska ekonomin i år att växa med 1,6 procent och nästa år med 1,5 procent. 2021 förutspår Finlands Bank en tillväxt på 1,3 procent.

Finlands Bank skruvar därmed ner sina förväntningar. Ännu i december förutspådde banken 1,9 procents tillväxt i år och 1,7 procent nästa år.

– Tillväxten avtar snabbare än väntat. Det finns en risk att 2019 års tillväxt kommer att bli ännu lägre än vår prognos, säger Meri Obstbaum, prognoschef vid Finlands Bank.

Enligt henne avtar tillväxten i hela EU. Osäkerheten gör att företagens vilja att investera minskar.

"Optimistiskt mål av regeringen"

Det här kommer också att få följder på sysselsättningsgraden. Regeringens mål är att sysselsättningsgraden ska stiga till 75 procent år 2023. Fram till 2021 kommer inte sysselsättningsgraden att stiga över 73 procent, skriver Finlands Bank i sin prognos.

– Avmattningen i den ekonomiska tillväxten och minskningen av befolkningen i arbetsför ålder dämpar sysselsättningsökningen, säger Obstbaum.

I prognosen har Finlands Bank inte tagit den nya regeringens finanspolitik i beaktande. Enligt Finlands Banks chefsdirektör Olli Rehn måste den nya regeringen lyckas genomföra ett flertal reformer för att uppnå sitt mål.

– Det finns inte någon enstaka åtgärd som höjer sysselsättningsgraden tillräckligt, utan det behövs ett flertal reformer.

Enligt Rehn behövs bland annat en familjeledighetsreform och en reform av arbetslöshetsskyddet. Dessutom måste ekonomin växa stadigt. Han vill ändå inte döma ut sysselsättningsmålet.

– Jag hoppas att Finland skulle uppnå samma sysselsättningsnivå som de andra nordiska länderna. Det är enligt mig helt rätt av regeringen att lägga det här målet. Men det är ett optimistiskt mål om man tar i beaktande att den medellånga tillväxtprognosen ligger på cirka 1,5 procent.

Nollräntans tidevarv fortsätter

För låntagare är de kommande åren positiva – åtminstone på en punkt. Varken ECB eller Finlands Bank förutspår att styrräntorna kommer att höjas märkbart under de närmaste åren. ECB meddelade i förra veckan att man lämnar styrräntan på nuvarande nivå fram till mitten av 2020.

Finlands Bank konstaterar i sin prognos att den låga räntenivån bidrar till större ekonomiskt spelrum för hushållen.

Elefanten i rummet på presskonferensen var huruvida Olli Rehn redan vet något om vem som ska bli nästa chef för Europeiska centralbanken. På den frågan svarade han tvärt.

– Man för inte någon kampanj för att bli chef för Europeiska centralbanken. Jag litar på att EU-ledarna klarar av att välja en person som har ett starkt kunnande om penning- och finanspolitiken.

Han hoppas att nationalitet inte ska bli det som avgör vem som blir vald.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning