Regnet vräker ner och höjer vattennivån i åar och sjöar - kan orsaka översvämningar

Bild: Mostphotos

De rikliga regnen höjer vattennivån i åar och sjöar i nästan hela landet, meddelar Översvämningscentret. Vattenföringen ökar speciellt i Kajanaland och i Norra Österbotten.

Rikligast, upp till 50 millimeter i dygnet, har regnen varit i norra delen av Vuoksens vattendrag på Idensalmirutten, i Kajanaland och kring Ijo älv. Det finns risk för översvämningar i låglänta områden.

Vattennivån i sjöarna är ställvis upp till en halv meter högre än vanligt. I Jongunjärvi i Ijo älv är vattenståndet nästan en hel meter högre än vanligt den här tiden på året. Veckoslutets regn höjer vattennivån också i Ule träsk.

Översvämningscentret är ett samarbete mellan Meteorologiska institutet och Finlands miljöcentral. Det samarbetar med NTM-centralerna och räddningsverken.

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning