Regnet vräker ner och höjer vattennivån i åar och sjöar - kan orsaka översvämningar

Bild: Mostphotos

De rikliga regnen höjer vattennivån i åar och sjöar i nästan hela landet, meddelar Översvämningscentret. Vattenföringen ökar speciellt i Kajanaland och i Norra Österbotten.

Rikligast, upp till 50 millimeter i dygnet, har regnen varit i norra delen av Vuoksens vattendrag på Idensalmirutten, i Kajanaland och kring Ijo älv. Det finns risk för översvämningar i låglänta områden.

Vattennivån i sjöarna är ställvis upp till en halv meter högre än vanligt. I Jongunjärvi i Ijo älv är vattenståndet nästan en hel meter högre än vanligt den här tiden på året. Veckoslutets regn höjer vattennivån också i Ule träsk.

Översvämningscentret är ett samarbete mellan Meteorologiska institutet och Finlands miljöcentral. Det samarbetar med NTM-centralerna och räddningsverken.

Byggnadsarv kräver vård och goda produkter

På Illby gård i Borgå värnar man om det gamla genom att ta väl hand om sina byggnader. Målningen av karaktärshuset var ett stort projekt, men något man räknar med att ha glädje av länge. 13.6.2019 - 09.39