Regnet vräker ner och höjer vattennivån i åar och sjöar - kan orsaka översvämningar

Bild: Mostphotos

De rikliga regnen höjer vattennivån i åar och sjöar i nästan hela landet, meddelar Översvämningscentret. Vattenföringen ökar speciellt i Kajanaland och i Norra Österbotten.

Rikligast, upp till 50 millimeter i dygnet, har regnen varit i norra delen av Vuoksens vattendrag på Idensalmirutten, i Kajanaland och kring Ijo älv. Det finns risk för översvämningar i låglänta områden.

Vattennivån i sjöarna är ställvis upp till en halv meter högre än vanligt. I Jongunjärvi i Ijo älv är vattenståndet nästan en hel meter högre än vanligt den här tiden på året. Veckoslutets regn höjer vattennivån också i Ule träsk.

Översvämningscentret är ett samarbete mellan Meteorologiska institutet och Finlands miljöcentral. Det samarbetar med NTM-centralerna och räddningsverken.

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46