Regnet kostar bönderna över 100 miljoner

Bild: Miika Siltalahti

Pro Agria uppger för Taloussanomat att hundratals miljoner kilo spannmål inte kunde skördas i höst.

Den senaste skördeperioden innebar en förlust på mer än 100 miljoner euro för odlarna, säger Pro Agrias expert Sari Peltonen till Taloussanomat. Ungefär en tiondel av spannmålen kunde inte skördas, och det är oklart om kvaliteten håller måttet på resten.

– En del uppfyller sannolikt inte industrins krav, säger Peltonen till tidningen.

Hittills har det inte fattats några beslut om ersättningar. Vissa gårdar har det mycket svårt.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning