Regnet kostar bönderna över 100 miljoner

Bild: Miika Siltalahti

Pro Agria uppger för Taloussanomat att hundratals miljoner kilo spannmål inte kunde skördas i höst.

Den senaste skördeperioden innebar en förlust på mer än 100 miljoner euro för odlarna, säger Pro Agrias expert Sari Peltonen till Taloussanomat. Ungefär en tiondel av spannmålen kunde inte skördas, och det är oklart om kvaliteten håller måttet på resten.

– En del uppfyller sannolikt inte industrins krav, säger Peltonen till tidningen.

Hittills har det inte fattats några beslut om ersättningar. Vissa gårdar har det mycket svårt.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03