Regnbågsfamiljen lider av omgivningens negativa attityder

Barn i regnbågsfamiljer mår bra. Utmaningen är omgivningens attityder. Bild: Wikimedia Commons

Omgivningens negativa inställning är det största hotet mot välbefinnandet hos barn i regnbågsfamiljer. En färsk undersökning visar att fyra av fem regnbågsföräldrar är rädda för att deras barn ska bli mobbade, och en fjärdedel av barnen har mor- eller farföräldrar som har brutit med dem.

I en unik undersökning har Befolkningsförbundet tillsammans med den ideella föreningen Regnbågsfamiljer kartlagt finländska regnbågsfamiljers välbefinnande ur ett psykiskt, fysiskt och socialt perspektiv.

Med regnbågsfamiljer avses exempelvis homosexuella par som har barn tillsammans, och rapporten är den första i sitt slag.

Enligt den har de flesta föräldrar, som har deltagit i enkäten, fått stöd för sitt föräldraskap i någon form. Men många samkönade föräldrar har kyliga relationer till sina egna föräldrar eller partnerns föräldrar.

– En fjärdedel av alla regnbågsfamiljers barn har mor- eller farföräldrar som förhåller sig negativt till barnbarnens familjer. En del av mor- och farföräldrarna har brutit banden till sina barn och barnbarn, säger forskaren Kia Aarnio på föreningen Regnbågsfamiljer.

Mobbningen av regnbågsbarnen måste upphöra.

Få regnbågsfamiljer har råkat ut för dåligt bemötande eller diskriminering i kontakten med myndigheter, men många upplever att tjänstemännen och skolvärlden vore betjänta av mer sakkunskap som kunde hjälpa dem att uppmärksamma regnbågsfamiljernas behov bättre.

– Beslutsfattarna, serviceproducenterna och den stora allmänheten borde ta till sig av rapportens resultat, säger verksamhetsledare Juha Jämsä på föreningen.

Många styrkor

Enkäten bygger på intervjuer med regnbågsföräldrar som har barn i åldern 7-18. Sammanlagt 80 föräldrar och 105 barn har intervjuats. Resultaten har jämfört med motsvarande undersökningar som har undersökt heterosexuella familjers välbefinnande.

Enligt rapporten mår de flesta barn i regnbågsfamiljer bra. Relationerna mellan barnen och föräldrarna är också i huvudsak goda.

Fyra av fem föräldrar i regnbågsfamiljer är ändå rädda för att deras barn ska bli mobbade. Över hälften av de föräldrar som har intervjuats, säger att deras barn har hört kränkande snack om den egna familjen.

Omvärldens negativa inställning till regnbågsfamiljer utgör det största hotet mot barnens välbefinnande, uppger Befolkningsförbundet.

– Rapporten visar att regnbågsfamiljerna har många styrkor, men att det ännu återstår mycket att göra för att stödja regnbågsfamiljerna i vardagen. Mobbningen av regnbågsbarnen måste upphöra, säger Befolkningsförbundets vd Eija Koivuranta.

Rättelse 28.3 klockan 9.40: Enkäten hade besvarats av sammanlagt 80 föräldrar och 105 barn. I artikeln stod det tidigare att rapporten byggde på intervjuer med 80 föräldrar och 77 barn.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03