Reglering sätter stopp för tidig julgranshandel

Julgransodlaren Michael Godtfredsen tycker att det vore skäl att tillåta tidigare julgransförsäljning, åtminstone på vissa platser i huvudstaden, eftersom många har tidigarelagt sina julförberedelser. Bild: Annika Carlsson

Samtidigt som matvaruaffärerna kan hålla öppet dygnet runt och alkoholförsäljningen har luckrats upp gör 40 år gammal praxis det omöjligt för stadsbor att köpa sig en julgran i god tid före julen. HBL uppmärksammade biträdande borgmästare Anni Sinnemäki om handelshindret och hon överväger att tillåta tidigare granförsäljning i framtiden.

Giv mig ett hem på fosterjord, en gran med barn i ring, slog redan Zacharias Topelius fast i sin vackra psalmtext från 1887. Men hör du till dem som brukar fira julen hos släktingar utanför huvudstade...