Regler för det nya kan reformera det gamla

Hur ska Airbnb regleras? I bilden Siiri Hänninen, som hyr två Airbnb-lägenheter i Helsingfors. Bild: Cata Portin

Myndigheterna har tagits på säng och de har ännu inte ens vaknat ordentligt. Den ekonomi som helt dirigeras via internet är lagslös. Regionala och lokala bestämmelser dyker upp här och där, men koordineringen är obefintlig.

De regler som formats under årens lopp om konsumentskydd och säkerhet, arbetstagares rättigheter och beskattning har inte hängt med i utvecklingen in i internetåldern.

Nu cirka tio år efter att de första delningssajterna började dyka upp har EU-kommissionen kommit med rätt flummiga rekommendationer om hur länderna i sin lagstiftning borde svara på de nya trenderna.

EU-kommissionen vill att medlemsländerna luckrar upp sin lagstiftning till förmån för delningsekonomin. Samtidigt betonar kommissionen att man i lagstiftningen bör göra en klar skillnad mellan tjänster som erbjuds professionellt eller tillfälligt. Ett sätt skulle vara att fastställa en klar övre gräns för hur mycket man får tjäna på småskalig verksamhet innan den klassas som yrkesmässig.

Vi behöver mer reglering inom delningsekonomin, så att inte lönerna dumpas.

Vili Lehdonvirta, expert i ekonomisk sociologi, säger i en intervju för Vihreä Lanka att man kan se på frågan om hur reglerna på marknaden borde utvecklas från två håll. Staten kan anses som den bästa instansen för att göra upp rättvisa regler. Staten bör beakta olika aktörers intressen och forma en kompromiss av dem. Därför är det, enligt Lehdonvirta, märkligt att det fortfarande går att kringgå en hel del bestämmelser via de nya förmedlingstjänsterna. Å andra sidan kan man säga att den nuvarande marknadens regler inte är de bästa möjliga. De regler som nu gäller beaktar bäst de aktörer som redan har en stark ställning på marknaden och som är välorganiserade. Det här är inte i hela samhällets intresse. Enligt Lehdonvirta fungerar taximarknaden på taxichaufförernas villkor, eftersom de är de mest högljudda. Ur den synvinkeln kan man se förmedlingstjänsterna som radikala förnyare. De öppnar marknaden för sådana aktörer som de nuvarande reglerna har uteslutit.

Anna Felländer, tidigare chefsekonom på Swedbank i Sverige och en av författarna till boken Sharing Economy, sällar sig till skaran som säger att reglerna för delnings- eller förmedlingsekonomin bör ses över.

– Vi behöver mer reglering inom delningsekonomin, så att inte lönerna dumpas, säger hon i en intervju för Svt.se.

Dessutom ser Anna Felländer en risk för monopolsituationer, där det inte längre handlar om effektivt delande av resurser.

– För de stora plattformarna som har uppnått monopolsituationer handlar det inte om någon delning, utan vinsterna hamnar i kapitalägarnas fickor.

Aktia Aktiecertifikat Renare Europa ger tidsenlig diversitet åt placeringsportföljen

Mer läsning