Regionförvaltningsverket vill skärpa testkravet vid gränserna – "situationen i hamnarna kritisk"

Cirka 1,3 till 2 procent av de resenärer som testas i hamnarna i Helsingfors bär på coronaviruset medan motsvarande andel i staden i övrigt är 5,5 procent. Bild: Christa Lundström/SPT

Resorna över gränsen mellan Finland och Estland, där incidensen rakat i höjden, är fortfarande många. Leena Turpeinen, direktör vid Helsingfors stads social- och hälsovårdssektor, efterlyser ett digitalt kontrollsystem för att minska risken för förfalskade coronaintyg för resenärer från utlandet.

Regionförvaltningsverket ska uppdatera sina instruktioner för kontrollen av inresande vid de finska gränserna. När det ska ske är tills vidare oklart.

– Vi jobbar på det. Vi hoppas kunna förtydliga att det är obligatoriskt att coronatesta sig vid gränsen och sätta sig i karantän när myndigheterna kräver det, säger överläkare Mikko Valkonen på Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Enligt de nuvarande instruktionerna, som utfärdades i slutet av februari, kan alla resenärer genomgå en hälsokontroll vid ankomsten till Finland, men det är tills vidare frivilligt att coronatesta sig. Myndigheterna rekommenderar ändå att alla inresande ska uppvisa ett negativt coronatest som är högst 72 timmar gammalt.

– Regionförvaltningsverket kan på medicinska grunder kräva att en person som passerar en gränsövergång tar ett coronatest, om man misstänker att hen bär på coronasmitta. Den lokala hälsovårdsmyndigheten kan i dessa fall sätta personen i karantän, säger Valkonen.

Enligt myndigheterna är det förhållandevis sällsynt att större smittkedjor sprider sig med resenärer från Sverige till Finland.

– Vi har än så länge inte fått en enda anhållan om att förorda en obligatorisk hälsokontroll i till exempel Vasa, men vi har beredskap att fatta sådana beslut för enskilda individer, säger överläkare Laura Blåfield vid Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland.

Av måndagens 875 resenärer som åkte från Estland till Finland var hela 130 sådana som är viktiga för försörjningsberedskapen och inte behöver testa sig. Bild: Ari Sundberg/SPT

Potentiella smittbärare

I praktiken kan det vara svårt att avgöra när det finns skäl att misstänka att någon är en potentiell smittbärare utifrån en resenärs symtom.

– De oklara fallen gäller till exempel situationer där någon har insjuknat i covid-19 och utvecklat en immunitet, men där det redan har förflutit mer än sex månader sedan hen blev friskförklarad, säger hamnchef Arja Kettumäki vid Helsingfors stads social- och hälsovårdssektor.

Riksdagen behandlar just nu en uppdatering av lagen om smittsamma sjukdomar för att kunna införa obligatoriska coronatest vid gränserna. Lagförslaget har behandlats av grundlagsutskottet och förvaltningsutskottet och manglas den här veckan i social- och hälsovårdsutskottet. På grund av rådande undantagsförhållanden kommer lagbehandlingen att dra ut på tiden.

– En uppdaterad lag och tydliga instruktioner från regionförvaltningsverket skulle underlätta vårt jobb betydligt, säger Kettumäki.

Enligt myndigheterna är situationen i hamnarna i södra Finland kritisk på grund av det allvarliga smittläget i Estland.

– Incidensen i Estland är så hög just nu att alla som reser från Estland till Finland utgör en risk som potentiella smittbärare, säger Mikko Valkonen.

Fritt fall i Estland

På tisdagen registrerades 1 308 nya coronafall i Estland. Landets incidens är för närvarande 1 365,7 fall per 100 000 invånare de senaste 14 dagarna. Cirka en fjärdedel av alla nya estniska coronafall har orsakats av den muterade brittiska varianten, uppger landets hälsovårdsmyndighet Terviseamet.

– Trafiken mellan Estland och Finland är fortsättningsvis mycket aktiv. Vi har cirka 1 000 inresande per dag, säger

Leena Turpeinen, direktör för Helsingfors stads hälsovårds- och missbrukartjänster.

Leena Turpeinen, direktör för Helsingfors stads hälsovårds- och missbrukartjänster, kräver att alla långtradarchaufförer som åker mellan Finland och Estland ska coronatestas. Bild: Ari Sundberg/SPT

Hon varnar för osäkerhetsmomenten i det nuvarande systemet.

– Det ryktas att man kan köpa falska intyg på negativa coronatest i Estland. Sedan föreligger ju alltid en risk att resenären smittas av coronaviruset efter att hen har testats och kliver på fartyget till Finland, säger Turpeinen.

Finns det skäl att misstänka att resenärerna hämtar med sig nya smittkedjor?

– Det vet vi ännu inte. Av dem vi har testat i hamnarna i Helsingfors är det 1,3 till 2 procent som bär på coronaviruset medan motsvarande andel i staden i övrigt är 5,5 procent.

Turpeinen efterlyser ett digitalt system för övervakningen av coronaintygen för dem som reser in i landet. Hon påtalar också behovet att testa alla förare som är viktiga för försörjningsberedskapen.

– Det finns ingen anledning att bevilja undantag för dessa förare. Alla borde testas för att vi ska kunna minimera risken för nya smittkedjor av utländsk härkomst, säger hon.

Av måndagens 875 resenärer som åkte från Estland till Finland var hela 130 sådana som är viktiga för försörjningsberedskapen och inte behöver testa sig. Cirka 70 till 100 personer testar sig trots det frivilligt varje dag vid fartygsterminalerna i Helsingfors.

– De stora åkerierna ser till att deras arbetstagare sätts i karantän och testas regelbundet, men det finns inga garantier för att så sker.

Enligt Turpeinen har de övriga gränsövergångarna samma dilemma i den dagliga granskningen och testningen av passagerare.

– Alla gränsövergångar i landet tampas med samma problem. Alla skulle gynnas av tydligare instruktioner och testningsprocedurer, säger hon.

Om du har ett läkarintyg över att du har haft covid-19 för mindre än 6 månader sedan.

Personalgrupper som är viktiga för försörjningsberedskapen.

Representanter för kultur, idrott eller näringsliv.

Godstrafikens transport- och logistikpersonal då de utför sina arbetsuppgifter.

Källa: Institutet för hälsa och välfärd

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Pionjären inom styling

Mer läsning