Regionförvaltningsverket slår larm om serviceboende i Vasa

Det effektiverade serviceboendet Mainiokoti Isolahti som drivs av Mehiläinen i Vasa har försatts under tillsyn av Regionförvaltningsverket. Arkivbild. Bild: SPT/Linnea de la Chapelle

Det effektiverade serviceboendet Mainiokoti Isolahti, som drivs av Mehiläinen i Vasa, har försatts under tillsyn av Regionförvaltningsverket.

Regionförvaltningsverket och Vasa stad gjorde på torsdagen en inspektion av serviceboendet Mainiokoti utifrån ett tips från en anhörig till en av vårdhemmets klienter.

– Det finns anledning att misstänka allvarliga brister i medicineringen och hur den sköts på serviceboendet, säger resultatområdesdirektören Leif Holmlund vid Vasa stad.

Har någon av klienterna på serviceboendet kommit till skada på grund av de uppdagade bristerna?

– Det kan jag inte kommentera i detta skede. Det måste vi utreda, säger Holmlund.

I Vasa stads pressmeddelade beskrivs situationen som "mycket allvarlig". Som en första åtgärd har Holmlund fattat beslutet att placera en sjukskötare i vårdhemmet för att övervaka situationen och försäkra sig om att läkemedelsbehandlingarna förlöper tryggt under den tid som utredningen pågår. Staden gör också en utredningsbegäran till polisen enligt anvisningar från Regionförvaltningsverket.

Utredningen kommer att ta ungefär två veckor.

Sammanlagt 54 klienter bor på det effektiverade serviceboendet Mainiokoti Isolahti.

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46