Regionförvaltningsverket prickar Esbo för brister i färdtjänst

Esbo stad prickas för brister i färdcentralen. Bild: Kristoffer Åberg/HBL-arkiv

Färdcentralen Västra Nyland prickas av regionförvaltningsverket. Färdtjänsten för funktionsnedsatta uppfyller inte kraven om tillgänglighet.

Södra Finlands regionförvaltningsverk har gett en reprimand åt Esbo stad och Färdcentralen Västra Nyland. I regionförvaltningsverkets stickprov har det kommit fram att tjänsten inte uppfyller alla krav om tillgänglighet för funktionsnedsatta.

Regionförvaltningsverket uppmanar Esbo att göra en heltäckande granskning av färdtjänsten och råda bot på bristerna.

Färdcentralen förmedlar alla skjutsar enligt handikappservicelagen som staden betalar. Färdcentralens tjänster används av drygt 2 000 kunder i Esbo.

Flera klagomål har riktats mot färdcentralens förmedlingstjänst. Det har bland annat kommit fram att synskadade inte kan använda tjänsten på en läsare i en monitor.

Färdcentralen Västra Nyland var till en början tänkt som en färdtjänst för 10 västnyländska städer och kommuner. Efter många vändningar är det bara Esbo som är med i färdcentralen.

Läs också:

Färdcentral punkterades av kommuner – "Demokratin blev överkörd"

Taxichaufförer rasar mot ny färdtjänst – "Billigt på bekostnad av service"

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Närvårdare Pia Lemberg studerar vidare på läroavtal: ”Vård i livets slutskede ligger nära mitt hjärta”

Mer läsning