Regionala coronarestriktioner möjliga i Finland – därför införs de inte

När semesterfirarna börjar röra på sig i Finland kan också fallen av coronaviruset sprida sig geografiskt. Bild: Miguel Virkkunen Carvalho/Flickr

I Frankrike delas landet upp i zoner med olika coronarestriktioner. Inga hinder finns för att införa regionala begränsningar också i Finland – men det lönar sig inte, säger läkare.

Inför semestrarna funderar många på hur coronaläget påverkas när människor reser till andra orter. Varför är begränsningarna desamma i hela landet när Nyland drabbats hårdast i smittoväg, undrar bland annat oppositionen.

Frankrike har infört en modell där landet är uppdelat i olika zoner där olika villkor gäller. I Finland är linjen att samma regler gäller alla.

Laura Blåfield, regionförvaltningsöverläkare vid Regionförvaltningsverket i västra och inre Finland, säger att det inte finns några hinder i lagstiftningen för att införa regionala begränsningar. I Finland har beslutsfattarna ändå gjort en landsomfattande bedömning om att begränsningarna ska vara samma för hela landet.

– Bedömningen är att smittorisken finns överallt och att det inte lönar sig att ha olika begränsningar på olika håll i ett land med så liten befolkning.

Hur ska då befolkningen i Åboland förhålla sig när stugturismen sätter i gång och potentiella smittobärare reser in?

Enligt Blåfield är det möjligt att rekommendera karantänliknande förhållanden i stil med de som gäller vid utlandsresor. Några tvångsåtgärder möjliggör däremot lagstiftningen inte.

I Finland grundar sig rekommendationerna dels på beredskapslagen som måste aktiveras separat för att gälla, dels på lagen om smittsamma sjukdomar som är en helt vanlig lag. Den senare kan tillämpas bland annat i beslut om skolorna och hur många personer som får träffas på en gång.

Vad gäller besluten som fattas av Regionförvaltningsverken enligt smittskyddslagen finns det inget som hindrar regionala variationer.

– Regionala begränsningar kunde införas utan någon desto mer avancerad akrobatik.

Bröllop och skidsemestrar en risk

Enligt forskaren Tuomas Aivelo finns det inga tecken på att Finland skulle gå in för regionala begränsningar, men ur epidemilogisk synvinkel vore det en bra idé.

– Situationerna i Nyland och norra Karelen är väldigt olika, att begränsningarna skulle se olika ut är därför vettigt, säger Aivelo som är forskningsdoktor vid Helsingfors universitet.

Forskaren Tuomas Aivelo tycker att geografiska begränsningar vore en bra idé ur epidemilogisk synvinkel. Bild: Veikko Somerpuro

Än så länge har den enda regionala begränsningen i Finland varit att stänga av Nyland. Att införa begränsningar kan orsaka problem om man inte vet hur bra dessa fungerar.

I Norge spåras folk med anonymiserad mobildata, och Aivelo ser att ett liknande system kunde fungera också i Finland. Områdena där risken att smittas är högst kunde märkas ut på en karta men tillkommande rekommendationer. Hur ser det ut i Kides, hur ser det ut i Helsingfors?

– En app som en väderleksrapport eller pollenkarta kunde ge information i realtid och människor kunde kontrollera situationen själva. Då skulle det vara möjligt att leva ett normalt liv.

Forskaren ser det också stegvisa begränsningar som en möjlighet. Stora evenemang som bröllop samlar folk från runtom i landet medan skidcentrets bar samlar folk från runtom i Europa.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning