Regeringsprogrammet: 1 000 nya läkare i primärvården, satsningar på tågtrafik

Fler läkare och kortare väntetider, också för minde åkommor. Det planerar den kommande regeringen, enligt utkastet. Bild: HBL-arkiv/Kristoffer Aberg

Regeringsprogrammet, som offentliggörs i morgon, måndag, har redan läckt ut till pressen. Enligt Iltalehti och Helsingin Sanomat planerar den kommande regeringen bland annat att öka antalet läkare i den offentliga vården och att avdela 300 miljoner euro per år på att förbättra trafikleder.

För tillfället filar socialdemokraternas partiordförande Antti Rinne på de sista detaljerna i det kommande regeringsprogrammet tillsammans med övriga partiledare på Ständerhuset i Helsingfors. Under dagen väntas också fördelningen av ministerportföljerna bli klar.

I det utkast till regeringsprogram som läckt ut finns planer på att förkorta väntetiden till läkare inom den offentliga vården till en vecka efter att vårdbehovet bedömts. Det här skriver Helsingin Sanomat. I dag ska man visserligen få kontakt med en vårdcentral genast under öppettid och en bedömning av hur brådskande ens fall är inom tre dagar, men att verkligen få icke-brådskande problem åtgärdade kan kräva väntetider på flera månader. Den här tiden vill regeringen enligt HS förkorta till en vecka så att patienter också i icke-brådskande fall ska få behandling och vård inom en vecka efter att vårdbehovet utretts. En sådan åtgärd kommer i praktiken att kräva fler läkare och nyanställning av vårdpersonal i den offentliga vården. I regeringsprogrammet räknar man med 1 000 allmänläkare i kombination med digitalisering, bättre arbetsledning och multiprofessionellt arbete kring patienterna ska lösa problemet.

Enligt Läkarförbundet arbetar i dag cirka 4 000 läkare inom den kommunala primärvården. Inom företagshälsovården och som privatföretagare arbetar ytterligare 2 000 läkare med samma slags uppgifter. I ett uttalande från april 2019 säger Läkarförbundet att behovet av 1 000 nya läkare i primärvården är en rimlig uppskattning och poängterar att det är viktigt att ha en läkarkår som också klarar av att upprätthålla långvariga läkar-patient-relationer.

Satsning på spårtrafik

Iltalehti citerar ur ett annat kapitel av utkastet till regeringsprogram och skriver att den kommande regeringen bland annat är beredd att satsa på att förbättra existerande trafikleder – också där trafiken är tvärgående och på mindre trafikerade rutter. Ett tilläggsanslag på 22 miljoner för åren 2020–2022 planeras bland annat för att åtgärda farliga plankorsningar och en summa på 20 miljoner ska sättas åt sidan för vinterunderhåll. Samtidigt finns beredskap att utreda frågan om snabbare tågförbindelse västerut från Helsingfors. Över huvud taget vill man få fler finländare än i dag att använda spårvägarna, som ska bli snabbare och tryggare än tidigare. Dessutom uttrycks en vilja att underlätta infrastrukturen för fotgängare och cyklister.

Regeringen har enligt Iltalehti också planer på att rätta till problem som kommit med den nya taxilagen. Det handlar bland annat om hur FPA-taxitjänsterna konkurrensutsätts och om att förhindra grå ekonomi i branschen.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Efterfrågan ökar men under svåra tider är det upp till bevis för private banking-tjänster

Mer läsning