Regeringsplats livsviktig

Teckning: Wilfred Hildonen Bild: Wilfred Hildonen

Oppositionstiden har på många sätt gjort SFP gott, men när nästa regering bildas senast om ett år gäller det för SFP att komma med. Om det inte lyckas kan det ha långtgående konsekvenser.

Behovet att bredda SFP:s väljarbas var ett av diskussionsämnena på partidagen i Uleåborg. SFP:s politiska profil är sådan att den bör intressera över språkgränsen resonerar många och därför finns det potential till ett betydligt större stöd än drygt fyra procent. Den stora frågan är hur partiet ska nå ut, och hur SFP kan vara öppet och tillgängligt för människor som inte kan svenska bra. Det är ingalunda första gången diskussionen förs, men hittills har det inte blivit särskilt mycket konkreta resultat.

För SFP:s politiska profil är det viktigt att partiet är allmänpolitiskt och inte profilerar sig enbart på så kallade svenska frågor. De är naturligtvis också viktiga. Det har märkts inte minst under regeringen Sipiläs tid.

SFP:s regeringsmöjligheter påverkas i främsta hand av annat än det direkta valresultatet. Utgångspunkten brukar vara att få ihop en majoritetsregering. Förutom matematiken och den politiska linjen är det avgörande att regeringsbildaren vill ha med SFP. Det handlar om samarbetsförmåga och lojalitet. Under sina 36 år i regeringen har SFP bemödat sig om att vara lojal med statsministern.

Samlingspartiet har suttit med i de flesta regeringar under de senaste decennierna även om man har blivit störst och statsministerparti bara 2011. SFP har under den här tiden närmat sig Samlingspartiet allt mer. Särskilt under Stefan Wallins och Carl Haglunds ordförandeskap låg SFP:s ekonomiska politik också väldigt nära Samlingspartiets.

Nu när SFP är ett oppositionsparti och partiordföranden heter Anna-Maja Henriksson är likheterna inte längre lika uppenbara. Behovet att flytta svenska riksdagsgruppens plats i riksdagens plenisal mot mitten, från positionen längst till höger, innehåller en symbolik även om det handlar om att tekniken har utvecklats och de svenska riksdagsledamöterna inte längre behöver sitta närmast tolken.

Men SFP:s oppositionspolitik har inte gått ut på att enbart skälla på regeringen Sipilä. När det gäller den ekonomiska politiken är SFP ofta inne på samma linje som regeringen. Också nu talar SFP för företagsamhet och högre sysselsättning, att det alltid ska löna sig att arbeta, att välfärdskakan ska bakas innan den kan fördelas.

För SFP skulle Samlingspartiet alltså vara en utmärkt samarbetspartner och vice versa. I en intervju i veckans Suomen Kuvalehti talar partiordförande Petteri Orpo om möjligheten att bilda en minoritetsregering med Samlingspartiet, De gröna och SFP.

Men det är inte sagt att det är Samlingspartiet som blir störst och därmed regeringsbildare. Just nu är SDP och Samlingspartiet jämstarka i partimätningarna. När det gäller svenskan är SDP det enda stora partiet som i praktiken har ett intresse för svenskan i Finland. Därför är SDP en naturlig samarbetspartner för SFP även om många SFP-politiker har svårt att dölja sin aversion mot SDP:s fackliga falang. Den gemensamma tiden i opposition har ändå fört partierna närmare varandra. En blåröd regering med både Samlingspartiet och SDP är en reell möjlighet och knappast problematisk för SFP.

Mer utmanande blir det om valresultatet skulle vara sådant att SDP kan bilda en rödgrön regering med De gröna och Vänsterförbundet. SFP har inte råd att tacka nej, om en möjlighet att komma med finns. "Regeringsprogrammet avgör" är SFP:s standardsvar.

Läs mer om SFP:s partidag här och här.

Susanna Ginman Chef för opinionsavdelningen

Aktia Aktiecertifikat Renare Europa ger tidsenlig diversitet åt placeringsportföljen

Mer läsning