Regeringsbildning under lupp

Bild: Roni Rekomaa/Lehtikuva

Har den politiska verkligheten förändrats så mycket på 20 år att reglerna för hur regeringar bildas borde ses över? I dag är de flexibla.

Det centrala i den grundlag vi har haft sedan år 2000 är att presidentens roll i regeringsbildningen är liten. Ansvaret ligger enligt grundlagen på riksdagsgrupperna. I den tidigare grundlagen var pre...