Regeringens sysselsättningspaket gör det lättare att säga upp anställda

Bild: Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

Regeringen har enats om en ram för de offentliga finanserna åren 2019–22. Regeringen viker 100 miljoner euro för sysselsättning och kompetenshöjning, och gör det lättare för småföretag att säga upp anställda.

Statsminister Juha Sipiläs (C) regering presenterade budgetramen för de fyra närmaste åren på onsdagskvällen. I uppgörelsen ingår ett sysselsättningspaket på drygt 100 miljoner euro. Det innehåller bland annat verktyg för omskolning och fortbildning för att underlätta bristen på kunnig arbetskraft.

Men regeringen föreslår också att det ska bli enklare för företag med under 20 anställda att säga upp arbetstagare med personliga skäl som uppsägningsgrund.

– Det är en stor risk för ett litet företag att anställa då det kan visa sig att det inte fungerar. Det här gör det lättare för små företag att anställa, säger finansminister Petteri Orpo (Saml).

– Den första anställningen är alltid den största risken för en företagare. Nu ska det bli enklare. Om vi på det här sättet får 151 000 företagare att anställa så är det bra säger Sipilä.

– Det är bland de små företagen som rekryteringen sker, säger Europa-, kultur och idrottsminister Sampo Terho (Blå).

I paketet som ska främja sysselsättningen ingår anslag för att TE-centralerna ska få över 200 nya tjänster och arbetssökande ska få ett utökat urval verksamheter att engagera sig i för att uppfylla kraven i den så kallade aktiveringsmodellen.

Vidare ska studerande på andra stadiet kunna få stöd för anskaffning av böcker och annat läromaterial, grunddagpenningen och garantipensionen ska höjas och maximibeloppet för läkemedelsersättningar sänkas. Vidare görs bland annat en satsning på bidrag för daghem i speciellt utsatta områden.

Arbetstidslagen har varit en central fråga i förhandlingarna och kommer att innehålla möjligheten till flexibel arbetstid och införandet av en arbetstidsbank. Möjligheten till lokala avtal är dock inte aktuell.

Satsningar på säkerhet är bland att antalet poliser inte sjunker samt att vissa straffpåföljder skärps.

På miljösidan märks en satsning på minskad användning av plast med bland annat en plastskatt.

Oppositionen hade krävt åtgärder för att motarbeta ojämlikheten, men regeringen rör ändå inte de flesta förmånerna inom den grundläggande tryggheten. Sipilä lovade ändå åtgärder för att bromsa ojämlikhetsutvecklingen. Utöver de ovannämnda minimiförmånerna för dem som inget annat har ska också bostadslösheten åtgärdas.

Annons: Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning