Regeringens strategi fokuserar på jobb – "nedskärningarna är gjorda"

Rotar i företagsstöden. Regeringen har ett tiotal utredningar på gång inför budgetramen, och ser på företagsbeskattningen, inkomstfällor mellan stöd och jobb, företagsstöd och sysselsättningsåtgärder, säger Juha Sipilä. Bild: Jussi Nukari

– Vi kom till enighet om att korgen av nedskärningar på fyra miljarder är åtgärdad. Nu behövs strukturella reformer och högre sysselsättning. Med dem eftersträvar vi inte snabba sparåtgärder, säger statsminister Juha Sipilä (C) efter regeringens två dagar långa strategimöte.

Några beslut är det ännu inte fråga om – budgetramen slås fast först efter kommunalvalet.

De två dagarna regeringen suttit och diskuterat sin strategi tycks i alla fall ha fått leden rakare, efter månader av olika bud från olika regeringspartier.

Finansminister Petteri Orpo (Saml) talar inte längre om nedskärningar.

– Vi bereder åtgärder som ska höja sysselsättningen, främja tillväxten och hämta investeringar och framtidstro.

På frågan om ytterligare nedskärningar svarar han att de "beslutat att det krävs mycket åtgärder för att regeringen ska nå sysselsättningsmålen, så att det inte behövs några nedskärningar".

Nu vill regeringen inte skära ned mera, men åtgärder ska det bli. Alla är förtegna om vilka, och vill inte lyfta upp något särskilt, men Sipilä räknar upp vilka områden de tittar på.

– Vi har ett tiotal utredningar på gång och de kräver ännu tilläggsinformation. Bland dem finns utredningar om beskattningen, företagsstöden, och så ser vi på sysselsättningsåtgärder och vilka fällor som gör att det inte lönar sig att ta emot jobb. En undersökning om marginalisering bland unga är också på gång.

Sannfinländarnas ordförande, utrikesminister Timo Soini lyfter också upp frågan om ungas sysselsättning, men går inte in på någon åtgärdslista.

– Vi har heller inte alla siffror ännu, om sysselsättningen och tillväxten, som behövs som bas för budgetramen, säger Soini.

Frågorna duggade tätt om stämningen i regeringen, inte minst efter dusten om vägavgifterna och de olika uppfattningarna om ekonomin, men sittningen tycks ha bitit eftersom partiledarna tog det med ro. Det var inte svårt att komma överens, säger Soini och skojar om dem som väntar på att regeringen ska krackelera.

– Tiden blir lång för den som väntar. Ju hårdare det blåser desto mer sammansvetsade är vi.

Rörs familjeledigheterna?

På hösten blev det uppenbart att Samlingspartiet vill driva en förnyelse av familjeledigheterna som sysselsättningsåtgärd, och undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen sade då att hon är beredd att se det gjort redan den här regeringsperioden.

Veterligen är det en av de saker som regeringen inte vill ta strid om i offentligheten nu, men som åtminstone Samlingspartiet alltjämt ser som en möjlig åtgärd. Det blir i så fall ett stridsäpple i budgetramförhandlingen. Sannfinländarna anser att hemvårdsstödet inte ska röras under den här regeringsperioden, så vad modellen kan bli är oklart.

Regeringen slog i sitt regeringsprogram fast att målet är en sysselsättningsgrad på 72 procent. Rådet för utvärdering av den ekonomiska politiken har klassat det som osannolikt i sin rapport, även om sysselsättningen börjar se bättre ut. I december 2016 var sysselsättningsgraden 68,3 procent bland de arbetsföra, jämfört med 66,9 procent i december 2015.

Trädgårdsstaden har kvar sin charm

På 1950-talet gjorde den moderna trädgårdsstaden Hagalund finländsk stadsplanering världsberömd. I dag är det både gammalt och nytt boende som får bostadsköpare att vända sina blickar hitåt. 3.9.2019 - 09.17

Mer läsning