Regeringens räddning och ekonomisk tankeställare?

Vi befinner oss bokstavligen mitt i en överlevnadskamp – både fysiskt och ekonomiskt.

Bara för några veckor sedan stod det helt klart, att regeringssammanhållningen skulle sättas på prov i samband med tryck utifrån och interna fejder om ouppnådda mål inom ekonomi och miljö.

De målen och det oundvikligen förestående tillkortakommandet kan vi nu glömma. Det oberäkneliga coronaviruset har nollställt det mesta och lamslagit nästan allting. Vi befinner oss bokstavligen mitt i en överlevnadskamp – både fysiskt och ekonomiskt.

För en frisinnad konservativ bär det inte alls emot att säga att regeringen så här långt (23.3) har skött sig föredömligt. Dagliga presskonferenser, utstuderade handlingsprogram och klarspråk. Tilläggsfrågor förekommer alltid. I synnerhet regeringens två vänsterledare bör ges en eloge för tydliga åtgärdspresentationer och suveränt målföre. Sedan kan man bara önska att åtgärderna har effekt och att viruset hejdas så snabbt som möjligt.

Epidemins tidtabell inklusive antal omgångar definierar förutom de mänskliga också de ekonomiska förlusterna, med påföljande skuldsättning. Redan några månader anses innebära 10–15 miljarder euro.

Knapphetens allt överskuggande verklighet är därför ett faktum för en oöverskådlig tid framöver. Konsumenternas – tillväxtens drivfjäder – rationella tänkande och ur sitt personliga perspektiv ett kanske försiktigare beteendemönster gör inte saken bättre. För Finland som expertberoende land är det givetvis utslagsgivande hur den globala exportmarknaden återhämtar sig.

För regeringens socialister av olika kulör har krisens hantering – mot bakgrund av hittills fattade finansieringsbeslut – på allra närmaste håll gett en inblick i företagsamhetens verklighet, villkor, risker och ansvar. Och förhoppningsvis en stärkt insikt om att arbetstagarna sitter i exakt samma båt.

Ove Ohlström, Helsingfors

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning