Regeringens linje kvarstår – fortfarande ingen rekommendation om munskydd

Den 3 juli meddelade regeringen att ingen allmän rekommendation om munskydd ges, utan var och en får själv besluta om man vill bära munskydd på allmänna platser. Foto: Ari Sundberg/SPT Bild: Catariina Salo/SPT/SPT

Trots de senaste dagarnas allt mer positiva uttalanden om munskydd står statsrådets beslut från den 3 juni kvar. Finländare får själva välja om de bär munskydd, men någon allmän rekommendation finns åtminstone i nuläget inte i planerna.

Land efter land har sedan starten på coronapandemin infört antingen ett tvång eller en rekommendation om att bära munskydd på allmänna platser. Hittills har friska finländare varken varit tvungna eller blivit rekommenderade att bära skydden. Det har varit upp till var och en att själv avgöra saken.

Under de senaste dagarna har ändå ett flertal röster uttalat sig om att en rekommendation trots allt vore på plats om Finland ska klara sig undan en andra kraftig coronavåg i höst då alltfler återgår till vardagen efter semestern.

Social- och hälsovårdsministeriets kanslichef Kirsi Varhila säger att statsrådet ansvarar för att fatta beslut om rekommendationer om användning av munskydd. Foto: Sami Perttilä/Social- och hälsovårdsministeriet Bild: Sami Perttila

Trots det har regeringens linje åtminstone ännu inte ändrat, enligt Social- och hälsovårdsministeriets kanslichef Kirsi Varhila.

– Vi följer fortfarande statsrådets tidigare beslut och trots de senaste dagarnas uttalanden har detta beslut inte ändrats, säger Varhila.

Hon tillägger ändå att regeringen i samband med att beslutet fattades också poängterade att beslutet ses över och vid behov ändras om epidemiläget så kräver.

– I nuläget är epidemiläget stabilt i landet och därmed har inga ändringar skett beträffande munskydden, men om och när en ändring sker så är det statsrådet som fattar beslutet.

I nuläget är Varhila inte medveten om att statsrådet över huvud taget skulle ha fört några diskussioner om att ändra sitt tidigare beslut.

Nationell rekommendation efterlyses

Bland dem som förespråkat en allmän rekommendation på munskydd finns exempelvis Eeva Ruotsalainen, biträdande överläkare vid Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt. Ruotsalainen efterlyste en nationell rekommendation om munskydd på sådana platser där det är svårt att hålla avstånd i Yles program A-Studio i måndags.

Även Mika Salminen, direktör för avdelningen för hälsosäkerhet vid Institutet för hälsa och välfärd, har uttalat sig offentligt om munskydden de senaste dagarna. Salminen har exempelvis sagt till Yle att institutet nu aktivt funderar över om en rekommendation trots allt vore på sin plats i Finland.

– Saken blir sannolikt aktuell senast då folk börjar återvända från semestrarna och såklart om epidemiläget förändras radikalt, sade Salminen till Yle.

Behov av en ny utredning?

Inför regeringens tidigare beslut om munskydden lät Social- och hälsovårdsministeriet en utomstående part i slutet av maj göra en utredning om vilken effekt munskydden kan ha på spridningen av coronaviruset. Enligt utredningen har munskydden minimal, om alls någon, inverkan på spridningen av luftvägsinfektioner bland befolkningen.

Kring samma tidpunkt gav även statsrådets vetenskapliga panel sin åsikt i frågan och ansåg då att munskydd vore till nytta på offentliga platser och i kollektivtrafiken.

Familje- och omsorgsminister Krista Kiuru (SDP) meddelade kort därefter, den 3 juni, att regeringen fattat beslutet om att inte ge någon allmän rekommendation om munskydd. Hon sade samtidigt att man ändå kan använda munskydd för att skydda andra i situationer där det är svårt att undvika närkontakt, exempelvis i kollektivtrafiken under rusningstid.

Bara två dagar senare meddelade Världshälsoorganisationen WHO:s generaldirektör Tedros Adhanom Ghebreyesus att deras linje beträffande munskydd ändras. Från och med 5 juni rekommenderar WHO att man bär munskydd på alla platser där det är svårt att hålla avstånd.

– Med nya forskningsrön i åtanke råder WHO myndigheter att rekommendera användningen av munskydd där det finns stor smittorisk och dåliga möjligheter till att hålla distans, såsom i kollektivtrafiken, i affärer och i andra befolkade miljöer, sade han i samband med en pressträff.

Forskningen går framåt i rasande takt, borde en ny utredning om munskyddens nytta nu göras i Finland?

– Vi har inte planer på någon ny utredning. Tjänstemännen gå igenom den nya forskning som tillkommit sedan dess. Det som är problematiskt med den nya forskningen är att studierna gjorts i laboratoriemiljöer och att vi saknar andra studier att jämföra med, säger Kirsi Varhila.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Så kan valet av lån påverka din ekonomi

Mer läsning