Regeringens förslag var populistiskt

Att saluföra den tilltänkta reformen under devisen ”valfrihet” var direkt vilseledande.

Professor Mats Brommels anklagar (HBL 11.3) alla de hälsovårdsexperter som av många sakliga skäl motsatt sig den nu skrinlagda social- och hälsovårdsreform han så ivrigt gått i bräschen för för populism. Han må vara besviken över att hans tankar inte vunnit gehör, men om han vill tala om populism måste man konstatera att det uttryckligen var regeringens förslag som var populistiskt.

Att saluföra den tilltänkta reformen under devisen "valfrihet" var direkt vilseledande. Det är ett välklingande ord och passar bra in i ett populistiskt budskap, men den modell Brommels kommitté gick in för skulle inte ha ökat valfriheten i vårt land. Den skulle, för all del, ytterligare ha ökat välbärgade stadsbors valmöjligheter, men det skulle den ha gjort genom att gå in för service, som erbjuds av internationella investeringsbolag strävande till största möjliga vinst. Däremot skulle den ha försvagat tillgången till och utbudet av hälsovårdstjänster i stora delar av landet.

När behandlingen av de ytterst komplicerade, ännu öppna frågorna nu skjutits upp, får nästa regering ta upp ärendet och fatta beslut i normal ordning.

Gustav Wickström professor emeritus i företagshälsovård, Åbo

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03