Regeringens budgetförslag är klart – över 100 miljoner på säkerhet

Bild: Martti Kainulainen

Så ser nästa års budget ut – dyrare alkohol, billigare dagis, mera pengar till polisen.

Regeringen har beslutat satsa över hundra miljoner på yttre och inre säkerhet.

– Redan i budgetramen har vi gjort satsningar, men nu har vi gjort ytterligare tillägg i budgetförhandlingen, säger statsminister Juha Sipilä (C).

Försvarsanslagen fanns redan i ramen, men nu höjs anslagen till bland annat polisen, skyddspolisen och rättsväsendets asylhantering med 17 miljoner. Det var uttryckligen säkerhetsfrågorna och skyddspolisens resurser som präglade budgetförhandlingen på slutrakan, eftersom de övriga frågorna var så gott som klara redan på onsdagen, säger statsministern.

Två målsättningar ser regeringen ut att hålla – att bromsa in statens skuldsättning, och att skattenivån inte ska bli strängare under regeringsperioden, säger Sipilä.

Däremot är sysselsättningsmålet ännu inte inom räckhåll. Regeringen kommer att utöka antalet studieplatser för unga, och satsar också på lönesubventioner i samband med de intervjuer som görs med arbetslösa unga. Regeringen ska också ge resultatbonus till sådana privata sysselsättningsåtgärder, skolningar eller förmedlingar som resulterar i att unga når jobb eller studieplats.

– Vi har haft ett förlorat decennium, det måste medges, men en positiv nyhet är att själva grunden för tillväxten blivit bredare. Det är inte längre bara den inhemska efterfrågan som bär utan också export och investeringar, säger statsminister Juha Sipilä för att peka ut några positiva nyheter.

Fortsatt skärpt solidaritetsskatt

Inkomstskatterna kommer att justeras nedåt för omkring 270 miljoner, för att kompensera de höjda social- och pensionsavgifterna så att skatterna i praktiken inte skärps. Skattejusteringarna gäller också pensionsinkomster. Garantipensionen höjs också aningen mer än vad som utlovades i budgetramen i våras.

– Det här ger en bra grund för löneförhandlingarna i höst, och jag hoppas att det grundar för måttliga lösningar, säger finansminister Petteri Orpo (Saml).

För dem med högsta inkomster, över 73 200 euro, kommer skattenivån att vara fortsatt skärpt. Den så kallade solidaritetsskatten skärptes för ett par år sedan och den linjen fortsätter – det blev klart efter att två av tre regeringsparter velat hålla den linjen, det vill säga Centern och Blå framtid.

För att få in pengar blir bland annat alkoholskatten i stället högre. Där ska staten ta in 100 miljoner. Också tobaksskatten och fastighetsskatten blir högre, även om det är upp till kommunerna hur fastighetsskatten förverkligas.

Saarikko leder familjereform

Familjeledigheterna ska reformeras under den här regeringsperioden. Omsorgsminister Annika Saarikko (C) kommer att leda gruppen som bereder arbetet, och undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen (Saml) och social- och hälsovårdsminister Pirkko Mattila (Blå) är med, och likaså arbetsmarknadsparterna.

Reformen ska träda i kraft 2019, är det tänkt. Hur mycker som kan ändras är begränsat, eftersom reformen ska vara kostnadsneutral.

Grundskolorna får lite tillbaka

Regeringens nedskärningar i regeringsprogrammet ledde bland annat till att grundskolorna förlorade 45 miljoner i stöd för jämlik kvalitet och mindre klasstorlekar.

De här pengarna kommer delvis tillbaka – nu läggs 25 miljoner tillbaka i budgeten, varav 10 miljoner ska riktas till regional ojämlikhet.

– Vi har för första gången märkt att Pisa-undersökningarna visar på regionalt baserade skillnader i lärandet. Därför har vi vikt tio miljoner som ett nytt stöd för det ändamålet, säger undervisningsminister Grahn-Laasonen.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning